SMHI har en av Sveriges ledande konsultgrupper inom luftmiljö. Vi arbetar främst mot kunder i Sverige men ser en ökande internationell potential. Nu söker vi en produktchef som kan driva ett utvecklingsarbete för att vi ska kunna ta tillvara på den potentialen. Vill du vara med oss på den resan?

Konsultgruppen inom Luftmiljö består idag av tolv medarbetare, merparten av medarbetarna besitter expertkompetenser inom Luftmiljö och IT. Vi utför samhällsnyttiga konsultutredningar och spridningsberäkningar samt tillhandahåller modellsystem för användare i Sverige och världen. Vi gör utredningar och analyser som bl a utgör beslutsunderlag som våra kunder behöver för en hållbar utveckling och för att möta lagkrav. Du hittar övergripande beskrivning av våra tjänster på följande hemsidor: www.luftkvalitet.se och http://www.smhi.se/en/services/professional-services/air-quality.

Vi ser en ökande potential och söker nu en produktchef med internationell inriktning. 

Se annonsen i sin helhet på: 

https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftkvalitet/rekryteringar/produktchef-med-internationell-inriktning-till-konsultverksamhet-inom-luftmiljo-1.149799

Vill du veta mer:

För ytterligare information om tjänsten kontakta konsultchef Marina Verbova. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Julia Joachimsson. Fackliga representanter är för SACO Helene Alpfjord Wylde och för ST Tharcisse Ndayizigiye. Samtliga nås via e-post fornamn.efternamn@smhi.se eller telefon 011 495 8000.

Din ansökan:

Välkommen med din ansökan senast den 11 augusti 2019.  

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Marina Verbova

Gruppchef

011-495 80 00

Julia Joachimsson

HR-specialist

011-495 80 00

Helene Alpfjord Wylde

SACO

011-495 80 00

Tharcisse Ndayizigiye

ST

011-495 80 00