Vill du jobba för hela samhället och bidra till en god samhällsplanering och till ett uthålligt och säkert samhälle?

Enheten för Information och statistik och klimatanpassning (Si) inom SMHIs avdelning Samhälle och Säkerhet ansvarar för att producera bearbetad meteorologisk, hydrologisk och oceanografisk information och statistik. Informationen används bland annat som underlag i klimatanalyser, vid framtagandet av beslutsunderlag för samhällsplanering och som indata till beräkningsmodeller inom t ex miljöområdet. Informationen och statistiken ska vara enkelt tillgänglig för såväl professionella användare som allmänheten.

SMHI har en framskjuten roll inom vattenförvaltningen och samarbetar tätt med Vattenmyndigheterna och Lantmäteriet. I ett nyligen avslutat projekt tillsammans med Lantmäteriet har SMHI tagit fram ett rikstäckande hydrografinätverk enligt den Svenska Vattenstandarden och Inspire. Det innebär att arbetet med att förvalta, utveckla och informera om informationen har påbörjats.

Enhetens vatteninformationsgrupp Siv, arbetar idag med framställning av hydrologisk information och statistik. Till de viktigaste uppgifterna hör att kontrollera, justera, underhålla samt ta fram produkter inom SVAR och Hydrografi i nätverk. Under 2019 och 2020 kommer en stor del av arbetet inriktas på att ta fram nya delavrinningsområden för Sverige med utgångspunkt i Lantmäteriets Nationella Höjdmodell.

Till denna grupp söker vi nu en GIS-operatör med hydrologisk kompetens som ersättare för en kollega som går på föräldraledighet.

Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år med placering i Norrköping.

Din profil

Vi söker dig som har relevant utbildning och med goda kunskaper om geografiska informationssystem (GIS) och hydrologi. Vi ser det som meriterande med kunskaper om Sveriges vattensystem, Svenskt Vattenarkiv (SVAR) och Hydrografi i nätverk. Erfarenhet av ArcGIS/Q-GIS och programmering är också önskvärt. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift.

För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som är kvalitetsmedveten och med ett strukturerat arbetssätt. Du har förmågan att arbeta med och hålla utsatta tidsramar och trivs med att arbeta ihop med andra och mot gemensamma mål.

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta gruppchef Ola Pettersson eller HR-specialist Kristina Ebbeson. Fackliga representanter är för ST Eva Edquist och för Saco Daniel Björkert. Samtliga nås på fornamn.efternamn@smhi.se eller på telefon 011- 485 8000.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-05-27.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Kristina Ebbeson

HR-specialist

011-495 8000

Ola Pettersson

Gruppchef

011-495 8000

Daniel Björkert

SACO

011-495 8000

Eva Edquist

ST

011-495 8000