Vill du jobba för hela samhället och bidra till en god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle?

Gemensamt för oss som jobbar på SMHI är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Det kan gälla små och stora beslut, som t ex hur städer ska byggas för att vara säkre om hundra år, till väderprognosen för morgondagen. Våra kunniga och engagerade medarbetare är vår styrka. På SMHI finns en stor variation av expertis, från meteorologer, hydrologer, oceanografer och luftmiljöforskare till IT-experter och beteendevetare.

Enheten för Information och statistik inom SMHIs avdelning Samhälle och Säkerhet ansvarar för att producera bearbetad meteorologisk, hydrologisk och oceanografisk information och statistik. Informationen används bland annat som underlag i klimatanalyser och vid framtagandet av beslutsunderlag för samhällsplanering.

Enheten stöttar även andra delar av SMHI med GIS-kompetens i olika projekt. Just nu finns ett behov att förstärka enheten med en GIS-ingenjör som ska hjälpa SMHIs istjänst anpassa sitt arkiv av havsiskartor till att möta en ökad efterfrågan av statistik i olika sammanhang.

Istjänsten vid SMHI har regelbundet producerat iskartor sedan mitten av 1950-talet. Detta arkiv av iskartor utgör en värdefull datamängd som används i olika analyser t.ex. som klimatindikator eller för klimatanpassningsarbete och dimensionering/planering av ny infrastruktur.

Den huvudsakliga uppgiften för tjänsten går ut på att ensa det digitala arkivet av vektoriserade havsiskartor för att samla detta i en databas, samt att hjälpa till att utveckla ett användargränssnitt för datauttag, visualisering och statistiska analyser. Även andra uppgifter kan bli aktuella beroende på kandidatens erfarenhet och intresse, t.ex. att utveckla verktyg för kartproduktion, specifika geodataanalyser, webbtjänster eller satellitdatahantering.

Din profil:
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning med goda kunskaper om geografiska informationssystem (GIS) och bearbetning av data. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med QGIS samt behärskar flera olika programmeringsspråk (t.ex. Python och Pearl).

Erfarenhet av att skapa webbaserade geodatatjänster och interaktiva användargränssnitt är extra meriterande, likaså en naturvetenskaplig grundkunskap.

Vi söker dig som är kommunikativ, är lyhörd och flexibel i ditt arbetssätt. Du har lätt för att hålla utsatta tidsramar, tar initiativ och trivs med att arbeta såväl enskilt som tillsammans med andra och mot gemensamma mål.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och väl i tal och skrift på engelska.

Tjänsten är placerad i Norrköping och är en visstidsanställning under 1 år.

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information så kan du kontakta gruppchef Ola Pettersson eller Istjänstens gruppchef Lisa Lind. Du kan också kontakta HR-specialist Kristina Ebbeson. Fackliga representanter är för SACO, Daniel Björkert och för ST Eva Edquist. Samtliga kan nås på telefon 011-495 80 00 eller e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2019.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Kristina Ebbeson

HR-specialist

011-495 8000

Ola Pettersson

Gruppchef

011-495 8000

Daniel Björkert

SACO

011-495 8000

Eva Edquist

ST

011-495 8000