Har du goda kunskaper om vattenkvalitet i kustzonen och i sötvatten? Vill du jobba med utredningar om påverkan på ekologisk status? 

SMHI söker en utredare inom vattenkvalitet. Arbetet omfattar lokal åtgärdsplanering både i marina, bräckta och akvatiska miljöer, rapportering av närsaltsbelastning och andra uppdrag som rör vattenmiljö. Vi förstärker nu vårt team inom vattenmiljö på SMHI:s affärsavdelning och söker efter dig som har god förmåga att förstå uppdragsgivarnas behov. 

Belastning av närsalter och miljögifter påverkar våra vatten med dålig vattenkvalitet både i sjöar, vattendrag och hav till följd. EU:s vattendirektiv ställer krav på att alla länder ska arbeta för att minska sin belastning så att god ekologisk status uppnås. För att våra vatten ska uppnå en god ekologisk status, behövs åtgärder planeras och implementeras.

Vi söker dig som vill arbeta med affärsuppdrag, uppdrag mellan myndigheter, eller andra samarbeten. Konsultverksamheten har högst prioritet, och arbetet kräver att man snabbt kan sätta sig in i kundens behov, ta fram kostnadsuppskattning och offert, och skicka till kund. Allt fler förfrågningar kommer som direktupphandling eller offentlig upphandling och förståelsen för olika upphandlingsformer är viktig.

Marknadsföring, offertarbete och projektledning är naturliga delar av jobbet, och du måste kunna presentera resultat och visa vad vi erbjuder för olika användar- och kundgrupper.  Förmåga att förstå beställarens perspektiv och anpassa analyser till kundens behov och ambitionsnivå är nödvändigt.

Placering i Göteborg eller Norrköping efter överenskommelse.

Din profil

Vi söker dig som är civilingenjör eller naturvetare. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Goda kunskaper i GIS och Office-paketet. Kunskaper inom scriptning/programmering är meriterande.

Du har kunskaper inom vattenkvalitetsområdet, antingen från din utbildning eller från annan erfarenhet. Du har kompetens inom marina och akvatiska ekosystem och kan jobba med miljökvalitetsnormer och koppla dessa till ekologisk status.  Ett systemtänk vad gäller hydrologiska processer som påverkar transport av näringsämnen och olika ämnen är meriterande. Särskilt meriterande är att ha erfarenhet av utvärdering av påverkan av närsalter i kustzonen.

Förståelse för vattenförvaltningens krav och internationella rapporteringkrav samt erfarenhet av att använda HYPE-modellkod är meriterande.  Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning inom vattenmiljö är meriterande, samt erfarenhet av att arbeta med lokala åtgärdsprogram.

Du är strukturerad och har lätt att samarbeta med andra och kan hantera externa såväl som interna kontakter, vårda och utveckla dessa. Du trivs med att växla mellan självständigt arbete och att arbeta tillsammans med andra med både samma och olika kompetenser. Du har förmåga att hitta kreativa lösningar på de problem vi ställs inför i våra kunduppdrag och är duktig på att fånga kundens behov och omsätta kundens krav i praktiken.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta gärna gruppchef Signild Nerheim eller HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga representanter är för ST, Tharcisse Ndayizigiye och för SACO, Helene Alpfjord Wylde. Samtliga kan nås på telefon 011-495 80 00 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 5 juni 2019.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Karin Lien Aspeqvist

HR-specialist

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Signild Nerheim

Gruppchef

011-49580000

fornamn.efternamn@smhi.se

Tharcisse Ndayizigiye

ST

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Helene Alpfjord Wylde

SACO

011-4958000

fornamn.efternamn@smhi.se