Därför ska du jobba hos oss, rekryterande chef Greger Bergman berättar:

Jag rekryterar medarbetare och ledare vars förmåga jag tror på till 100 % vilket betyder att du har stor frihet att själv bestämma vägen fram till dina och våra gemensamma mål. Jag finns vid din sida för att stötta, utmana och ge goda råd. SMHI har en starkt förankrad värdegrund där personligt ansvar, delaktighet och tillit är några av ledorden och som gruppchef hos oss ser jag att du har förmågan att koppla ihop dessa värdeord med ledningen av verksamheten.

Så här jobbar du som gruppchef på observationsenhetens grupp Nät!

Tillsammans med dina medarbetare leder du arbetet med att driva utveckling och förvaltning av SMHIs observationsnät. Här är användarnas behov i centrum liksom att observationsdata samlas in till SMHI. Gruppen består av nio medarbetare och utöver dem tillkommer ca 1000 st tillsynspersoner och observatörer, vilka är anställda med ett årligt arvode.

Det organisatoriska landskapet utgörs av en mix bestående av arbete i linje, projekt, förvaltningsobjekt, affärsuppdrag. Det ställer krav på att tydliggöra roller, ansvar, mandat och prioriteringar. Som chef behöver du stötta medarbetarna i detta.

Du kommer att få en viktig roll i att ständigt arbeta med en utveckling av observationsnätet. En utmaning i framtiden blir att ta vara på möjligheterna med tredjepartsdata. Vi behöver också i högre utsträckning öka vår förmåga att vara flexibla för att snabbt kunna ställa om för arbete med nya uppdrag. Ett annat viktigt område är att aktivt delta och dra nytta av både nationella och internationella samarbeten.

Som medlem i Observationsenhetens ledningsgrupp är du med och utvecklar och leder hela avdelningens arbete i samspel med övriga medlemmar.

Det här är du!

Du är trygg och stabil i dig själv, är prestigelös och kan anpassa ditt förhållningssätt efter situationen, att du har ett realistiskt perspektiv och kan hålla fokus på rätt saker. En nyckel till framgång i rollen är att ha förmågan att samarbeta med olika typer av människor och roller samt att vara en god kommunikatör och du kan berätta om tillfällen då du haft nytta av din kommunikativa förmåga. Du har en helhetssyn och ett strategiskt tänkande kompletterad med en god förmåga att omsätta detta till resultat på en taktisk eller operativ nivå.

I vår ledningsgrupp vill vi dra nytta av varandras starka sidor och egenskaper vilket innebär att vi behöver känna till och bejaka våra egna förbättringssidor. Min förhoppning är att du som ny chef kommer in med ett prestigelöst förhållningssätt och kompletterar såväl mig som övriga ledare. Du bidrar helt enkelt med det som vi saknar!

Tidigare chefserfarenhet är ett krav och vi ser helst att du också har erfarenhet av förändrings- och kvalitetsarbete. Du har akademisk utbildning, gärna inom något av områdena teknik eller naturvetenskap, eller motsvarande erfarenhet/kunskap förvärvad på annat vis.

Det är en klar fördel med intresse och förståelse för tekniska system och mätteknik, liksom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Det är också önskvärt med erfarenhet av upphandlingar, förhandlingar och avtal med underleverantörer och samarbetspartners.

Vi erbjuder:
Förutom en ledarroll där du ges stor möjlighet att växa erbjuder vi en miljö som präglas av en intressant och dynamisk miljö där en god arbetsmiljö är i fokus.

Vill du veta mer?

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta rekryterande chef Greger Bergman eller HR specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga representanter är för Saco Bent Göransson och för ST är det Maud Goltsis Nilsson. Kontaktuppgifter hittar du längre ner i annonsen.

Vi ser fram emot din ansökan, men inte senare än 2019-05-28

SMHI välkomnar alla kvalificerade sökande oberoende av kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Karin Lien Aspeqvist

HR-specialist

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Greger Bergman

Enhetschef

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Maud Nilsson

ST

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Bent Göransson

ST

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se