Är du intresserad av att arbeta med klimatanpassning och med klimatförändringens effekter på samhället? Då ska du läsa vidare!

Enheten för Information, statistik och klimatanpassning (Si) inom SMHIs avdelning Samhälle och säkerhet ansvarar för att producera och kommunicera bearbetad information och statistik inom områdena meteorologi, hydrologi, klimatologi och klimatanpassning. Informationen används bland annat som underlag i klimatanalyser, i klimatanpassningsarbete, vid framtagandet av beslutsunderlag för samhällsplanering och som indata till beräkningsmodeller inom miljöområdet.

Gruppen Sia, som är en del av enheten, består av 10 personer och arbetar i huvudsak åt Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Gruppens arbete handlar om att utveckla och producera tjänster och produkter för klimatanpassning, samverka i ett nationellt myndighetsnätverk för klimatanpassning, förvalta webbsidan klimatanpassning.se och analysera svenska myndigheters klimatanpassningsarbete. Inom gruppen finns även sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Till gruppen Sia söker vi nu en gruppchef.

Tjänsten innebär:

  • Ansvar för personal, arbetsmiljö, budget och kompetensplanering för gruppen samt att ingå i ledningsgruppen enheten Si
  • I samverkan med verksamhetsledaren för Kunskapscentrum för klimatanpassning planera gruppens verksamhet
  • Övergripande arbetsfördelning och att stötta gruppens medarbetare i det vardagliga arbetet
  • Vid behov representera Sia eller SMHI i samverkansgrupper internt såväl som externt, samt hålla presentationer i för gruppen relevanta ämnen
  • I förekommande fall aktivt delta i arbetet med utlysning av medel för klimatanpassning

Samarbetet med verksamhetsledaren för Kunskapscentrum för klimatanpassning är en viktig del i rollen, liksom med specialister och medarbetare i SMHIs övriga organisation.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping.

Din profil

Vi söker dig med akademisk examen inom natur- eller samhällsvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning och tidigare erfarenhet av arbetsledning. Meriterande är om du har erfarenhet av personalansvar, projekt- eller verksamhetsplanering, arbete med fokus på frågor inom klimatanpassning samt arbete i offentlig verksamhet.

Du bör ha ett stort intresse för samhällsfrågor, speciellt klimatförändringens påverkan på samhället och miljön.

Stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper såsom tydlighet i kommunikation, strategiskt tänkande, flexibilitet, strukturerad, initiativförmåga, lyhördhet för interna och externa behov.

Det är viktigt att du är trygg i dig själv, med god självkännedom och personlig integritet och du ser ledarskapet som ett medel för medarbetarnas engagemang och för att få gruppen att nå gemensamma mål.

Du uttrycker dig väl i tal och i skrift, både på svenska och på engelska. Vidare är goda kunskaper i MS office-paketet eller liknande ett krav.

SMHIs värdegrund baseras på personligt ansvar, tilltro, delaktighet, respekt, öppenhet/ärlighet och är en viktig utgångspunkt i rollen som chef på SMHI.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna gruppchef Magnus Rödin, eller Personalspecialist Susanne Gullmar. Fackliga representanter är Daniel Björkert, SACO och Eva Edquist, ST. Samtliga nås på telefon 011-495 80 00 eller e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-05-22.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Magnus Rödin

Gruppchef

011-495 80 00

Susanne Gullmar

HR-specialist

011-495 80 00

Daniel Björkert

SACO

011-495 80 00

Eva Edquist

ST

011-495 80 00