Hydrologiska forskningsenheten arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarieverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bl.a. till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar både direkt med externa användare och som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 30 medarbetare från 13 länder.

Enheten är mycket framgångsrik i sitt uppdrag och har växt snabbt den senaste tiden.  Verksamheten är uppdelad i tre grupper utifrån inriktningarna utveckling, forskning och forskningsledare. Vi söker nu en gruppchef med ansvar för forskning. Gruppchefen rapporterar direkt till enhetschefen och utöver chefsuppdraget arbetar gruppchefen 50% som forskare, utvecklare, projektledare eller marknadsförare/kommunikatör för att vidareutveckla våra Vatten- och Klimattjänster i Sverige och internationellt. Gruppchefen har personalansvar och projektansvar medan enhetschefen har budgetansvar. Du kommer att ingå i projektgrupper med samarbeten i Europa och globalt. I arbetet kan t.ex. ingå vetenskaplig analys, programmering, användarkontakter, webbdesign, att söka finansiering eller att skriva vetenskapliga artiklar.

Anställningen är tillsvidare med start 1 januari 2020 med 100 % tjänstgöring och placering i Norrköping.

Din profil 

Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad, noggrann med intresse i att leda och utveckla andra. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift (engelska är ett krav). Du ska ha Doktorsexamen i hydrologi/meteorologi eller närliggande ämne och erfarenhet av ledarskap/coaching. Vi värdesätter vana att ge presentationer och föreläsa, leda team, tillämpa agilt arbetssätt, samt att leverera resultat på utsatt tid med tillfredsställande kvalitet. Väl utvecklade professionella nätverk internationellt och god kunskap om sociala media är meriterande. Du ska redan ha arbetstillstånd för att jobba i Sverige (EU).

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna enhetschef Berit Arheimer eller HR-specialist Elin Ring. Fackliga representanter är för ST, Anders Höglund och för SACO, Lennart Robertson. Samtliga nås via telefon 011-494 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 724 senast den 31 augusti 2019. Ansökan skickas via on-line formulär nedan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Berit Arheimer

Rekryterande chef

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Elin Ring

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Anders Höglund

ST

011 495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se