Vill du vara med och stärka vår forskning om spridning av luftföreningar och dess påverkan på växtlighet kopplat till förändringar i klimat och föroreningsutsläpp? Tjänsten passar särskilt dig som har en doktorsexamen inom atmosfärisk vetenskap, fysik, matematik eller angränsande disciplin.

Ditt arbete kommer att innebära storskalig modellering av luftkvalitet och dess interaktion med växtlighet. Du kommer att fokusera på nutida och framtida exponering för luftföroreningar av potentiellt känslig fjällmiljö, vilket innebär att du kommer att få tillfälle till fördjupade studier av flödet av luftföroreningar mellan atmosfären och jordytan. Arbetet innebär samarbete med forskare såväl inom SMHI som nationellt och internationellt, framför allt inom modellering av luftmiljö-, klimat- och ekosystem, samt med personer som mäter lufthalt och deposition av föroreningar.

Enheten för luftkvalitetsforskning på SMHI består av 12 engagerade kvinnor och män. Vi arbetar med forskning och utveckling inom luftmiljö och fokuserar på tre huvudområden: 1) Spridning av luftföroreningar från mänskliga och naturliga källor i bakgrundsluft kopplat till effekter på växtlighet och hälsa; 2) Atmosfäriska aerosoler och deras koppling till klimatförändringar; 3) Urban luftkvalitet och klimat och dess effekter på invånarnas hälsa och välmående.

Tjänsten är baserad i Norrköping.

Din profil:

Vi söker dig som har är disputerad inom atmosfärisk vetenskap, fysik, matematik eller relaterat ämnesområde. Vi vill att du har erfarenhet av numeriska modeller, fysikalisk parameterisering och fysikaliska processer, och ser gärna att du har en universitetsutbildning inom atmosfärsmodellering, atmosfärskemi och meteorologi.

Har du dessutom erfarenhet inom något av följande områden är det extra intressant för oss:

  • Gränsskiktsmeteorologi
  • Atmosfärskemimodellering
  • Växt/ekosystemeffektmodellering

Du har goda programmeringskunskaper (scriptspråk samt t.ex. Python och Fortran). Du har erfarenhet av att arbeta med Unix/Linux och hög-prestandadatorer. Det är ett plus om du har erfarenhet av arbete med vetenskaplig programmering, optimering och parallellisering.

Framgångsfaktorer i tjänsten är om du har dokumenterad förmåga av vetenskaplig publicering och av att utforma och erhålla externfinansierade forskningsprojekt.

Du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.  Kunskaper i framför allt svenska, men även andra språk är meriterande. I det fall du saknar svenskan har du beredskap att lära dig det.

För mer information:

Kontakta gärna enhetschef, Lena Strömbäck eller HR-specialist Karin Aspeqvist. Fackliga företrädare är Torben Koenigk för ST och Lennart Robertson för SACO. Samtliga kan nås på telefon 011-4958000 eller via e-post förnamn.efternamn@smhi.se

Din ansökan:

Välkommen med din ansökan senast den 10 april, 2019.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Lena Strömbäck

Enhetschef

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Torben Königk

ST

011-4958000

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Karin Lien Aspeqvist

HR-specialist

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se