SMHI:s forskningsavdelning består av ca 100 personer som arbetar med både internt och externt finansierade uppdrag. Vi arbetar normalt i projektform där ledorden är tillämpad forskning, kvalitetssäkring och långsiktighet. Arbetsmiljön präglas av flexibla arbetsformer, eget ansvar och personlig utveckling. Meteorologienheten i forskningsavdelningen bedriver forskning och utveckling inom dynamiska prognosmodeller, assimilation av observationer och tillämpningar av prognosdata för Skandinavien och Europa. Idag består gruppen av 12 forskare. Information om gruppens verksamhet finns här: http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi .

Vi söker en forskare för en tillsvidareanställning med utbildning i meteorologi eller relaterade ämnen. Du ska förstärka vår forskningsverksamhet angående atmosfäriska processer och parametriseringar, speciellt för mikro- och makrofysik av moln, nederbörd, strålning och gränsskiktet. Arbetet består av modellering och programmering i vårt system för numeriska väderprognoser HARMONIE-AROME som är del av ”the shared ALADIN-HIRLAM NWP system”. Du ska jobba med förbättringar i våra nuvarande fysikaliska parametriseringar genom dataanalys, numeriska experiment och teoretiska studier. Eftersom vårt system används för dagliga operationella prognoser inom vårt MetCoOp samarbete, innehåller arbetet både kortfristiga förbättringar i modellen och långsiktiga utvecklingar. Forskningen koordineras inom HIRLAM-ALADIN-nätverket.

Din profil

Du ska ha en utbildning i meteorologi eller ett annat naturvetenskapligt ämne med fokus på numerisk modellering av fysikaliska system. Tjänsten förutsätter kunskaper i ett programmeringsspråk som t.ex. C++, C eller Fortran.  Goda kunskaper krävs i Linux och Unix system.

Du ska gilla att samarbeta i grupp och också i en operationell miljö. Det krävs goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna enhetschef Heiner Körnich. Du kan också kontakta HR-specialist Tina Ebbeson. Fackliga företrädare är för SACO Lennart Robertsson och för ST Torben Koenigk. Samtliga kan nås på tel. 011-495 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 28 mars 2019. Ansökan skall innehålla ansökningsbrev, CV med publikationslista, och kontaktuppgifter till två referenser.

SMHI välkomnar alla kvalificerade sökande oberoende av kön, funktionshinder, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Torben Königk

ST

011-4958000

fornamn.efternamn@smhi.se

Heiner Körnich

Enhetschef

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Kristina Ebbeson

HR-specialist

011-495 8000

kristina.ebbeson@smhi.se