Vill du vara med och bidra till vår vision om ett ”hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”.

Vi kompletterar vår juristfunktion med en medarbetare. Hos oss får du i tätt samarbete med övriga jurister och verksamheten möjligheten att inom våra mångfacetterade områden vara en viktig aktör med din kunskap.

SMHIs juridiska verksamhet består både av traditionell förvaltningsjuridik och affärsjuridik med förbehållet att SMHI inte är en ärendehanterande myndighet. Det handlar framför allt om offentlighetsjuridik och att tillämpa det regelverk under vilket statliga myndigheter agerar, organiserar sig och utför sitt statliga uppdrag. Ett stort rättsområde är också upphandlingsjuridiken där den juridiska funktionen bl a stöttar upphandlingsfunktionen.

SMHI bedriver också affärsverksamhet på en konkurrensutsatt marknad och av det följer juridikområden som rör dels affärsjuridik med avtalsrätt, köprätt, immaterialrätt etc. men också marknads- och konkurrensrätt. Arbetet innefattar också en del internationellt arbete i anslutning till alla de internationella samarbeten inom anslagsverksamhet, forskning och affärsverksamhet som SMHI deltar i.

Som jurist på SMHI ger du råd till organisationen av juridisk karaktär och bistår organisationen i förhandlingar och med olika dokument. Rollen innebär en stor variation av arbetsuppgifter och rättsområden.

Din profil:

Vi söker dig som har juristexamen eller motsvarande. Examen från Affärsjuridiska programmet kan accepteras om den kompletterats med process- och förvaltningsrätt. Du har adekvat erfarenhet av juridiskt arbete under minst fem år. Erfarenhet av arbete på myndighet eller advokatbyrå är meriterande liksom tingsmeritering. Vi ser gärna att du har erfarenhet från IT-juridik.

Förutom god juridisk kompetens kräver arbetet god integritet, självständighet och flexibilitet. SMHIs nya jurist ska också ha god samarbetsförmåga då arbetet innefattar ett nära samarbete juristerna emellan och med organisationen i övrigt.

Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. SMHI är en värderingsstyrd organisation och det är av central betydelse att dela och arbeta i enlighet med SMHIs värdegrund.

Periodvis är det hög arbetsbelastning vilket medför att du behöver ha förmåga att hantera stress och prioritera. Det kan också innebära att arbetstiden understundom kan behöva anpassas efter detta. Arbetet kräver också hög beslutsförmåga då verksamheten på SMHI drivs i ett förhållandevis högt tempo.

Placeringsort Norrköping

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna Chefsjurist Michael af Sandeberg eller HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga representanter är för ST Katarina Losjö och för SACO Gustav Strandberg. Samtliga nås via telefon 011-495 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-18.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Michael af Sandeberg

Chefsjurist

+4611495 8000

michael.af.Sandeberg@smhi.se

Karin Lien Aspeqvist

HR-specialist

011-495 8000

karin.aspeqvist@smhi.se

Katarina Losjö

ST

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Gustav Strandberg

SACO

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se