Oceanografienheten vid forskningsavdelningen på SMHI bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfokus på Östersjön, Nordsjön och Arktis. Idag är 16 personer verksamma vid enheten och ca 100 personer vid avdelningen.

SMHIs forskningsavdelning bedriver forskning inom SMHIs verksamhetsområde, där oceanografi ingår. Verksamheten är till stor del externfinansierad och oceanografiska enheten har lyckats väl med att attrahera forskningsmedel både på nationell och europeisk nivå. Enhetens forskning fokuserar på grundläggande förståelse och modellering av havets ekosystem, biogeokemi och fysik samt forskning om klimatförändringarnas effekter på havets tillstånd. Dessutom arbetar vi med nya metoder för havsobservationer och förbättringar av prognosmodeller t.ex. för isutbredning, vågor och havsvattenstånd samt spridning av olja och giftiga algblomningar.

SMHI har en bred verksamhet inom oceanografi, klimat, hydrologi och meteorologi på observations-, modellerings- och forskningssidan. Vi har tillgång till en omfattande infrastruktur som inkluderar stora beräkningsresurser, t.ex. för globala och regionala klimatmodeller. Specifikt för den oceanografiska verksamheten kan även nämnas att SMHI får tillgång till ett nytt forskningsfartyg R/V Svea som beräknas tas i bruk under 2019. 

Vi söker nu en oceanografisk forskare med intresse för klimatförändringarnas effekter i havet och på det marina ekosystemet. Forsknings- och utvecklingsarbetet innefattar modellering med, och kvalificerade analyser av, klimatprojektioner från kopplade fysiska-biogeokemiska havsmodeller och kopplade atmosfär-havsmodeller. Detta innebär att arbetsuppgifter såsom modellutveckling, modellvalidering, process- och klimateffektstudier samt analyser av modellsimuleringar och observationer ingår i arbetet. Arbetet kommer främst att utföras inom ramen för olika nationella och europeiska forskningsprojekt, vilket innebär medverkan i projektens alla olika faser: planering, genomförande och avrapportering.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping.

Din profil

Vi söker dig som är disputerad oceanograf eller motsvarande.

Du har goda teoretiska kunskaper om havets fysik och hydrodynamiska processer. Du har även dokumenterad erfarenhet av:

  • analys- och forskningsarbete inom oceanografiområdet
  • vetenskaplig publicering och muntliga presentationer på internationella konferenser
  • programmering (att ha arbetat i Fortran är en stark merit, men även andra programmeringsspråk är godtagbara)
  • arbete med analys- och statistikprogram såsom MatLab, Python, R eller liknande.

Det är starkt meriterande om du även har erfarenhet av arbete med och kunskap om

  • klimateffekter i havet
  • havets biogeokemi

Det är meriterande om du har ett etablerat internationellt forskarnätverk samt erfarenhet av

  • utveckling, validering och användning av numeriska datormodeller, gärna på klimattidsskala
  • arbete med regionalt nerskalade havsmodeller
  • arbete med Östersjön, Nordsjön och/eller Arktiska hav

Som person är du strukturerad och planerar, organiserar samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt för att möta de deadlines som är satta. Våra arbetsformer förutsätter att du har god förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har hög motivation och intresse för arbete med forskning, dataanalys, modellutveckling och numerisk problemlösning. Du har dessutom ett stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar i allmänhet och havs- och klimatfrågor i synnerhet

Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Kunskaper i svenska är en fördel och om det saknas krävs en vilja att snabbt lära sig.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna Lars Arneborg, enhetschef, eller Elin Ring HR-Specialist. Fackliga representanter är Lennart Robertson för SACO och Torben Königk för ST. Samtliga nås på 011-495 80 00 eller via e-post, fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-03-05.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

Kontaktpersoner

Lars Arneborg

Enhetschef

011-495 80 00

lars.arneborg@smhi.se

Elin Ring

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Torben Königk

ST

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se