Avdelning Samhälle och säkerhet ansvarar för den meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska infrastrukturen för Sverige. Avdelningen arbetar med hela kedjan från observation till beslutsunderlag i form av allmänna prognoser, varningar, data, statistik och planeringsunderlag. Vi tar fram information och beslutsunderlag för att minska sårbarheten och bidra till ett hållbart samhälle.

Enheten Information och statistik arbetar med produktion av information och statistik samt beslutsunderlag för samhällsplanering. Informationen används bland annat som underlag i klimatanalyser, i klimatanpassningsarbete, vid framtagande av beslutsunderlag för samhällsplanering och som indata till beräkningsmodeller inom miljöområdet. Enheten har expertkompetens inom meteorologi, hydrologi, klimat, klimatanpassning och samhällsvetenskap. Medarbetarna representerar SMHI i olika samrådsgrupper samt deltar i remissarbetet. Enheten består av tre grupper: klimatinformation, vatteninformation och klimatanpassning.

I arbetet ingår allt från coachning av medarbetare till bevakning av omvärlden och du ansvarar för utvecklingen av SMHIs tjänster till stöd för samhällsplanering både i dagens och i framtidens klimat. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för 3 gruppchefer som ingår i enhetens ledningsgrupp. Arbetet sker i nära samarbete med avdelningens marknadschef och du kommer även att vara involverad i samarbeten med andra myndigheter, till exempel Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Lantmäteriet och länsstyrelserna.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du är med och vidareutvecklar avdelningens arbete.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping.

Din profil

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning. Du har även utbildning inom chefs- och ledarskap och har arbetat som chef tidigare. Erfarenhet och intresse av att jobba med förändringsarbete samt delegering av ansvar och befogenheter krävs för tjänsten. Du har vidare erfarenhet av och stort intresse för miljö- och klimatfrågor, då du kan komma att vara involverad i nationella expertgrupper. Meriterande är om du har utbildning inom projekt- och utvecklingsarbete samt tidigare erfarenhet av projektledning och arbete i en ledningsgrupp.

Du ska vara trygg i arbetsgivarrollen och ha förmåga att leda genom dialog och samverkan. Du ska också tycka att det är roligt och viktigt att vara ledare och att utveckla verksamhet och medarbetare. Stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper såsom förmåga att skapa goda relationer, att delegera och att stötta medarbetare, att vara resultatorienterad och tydlig samt att kunna omsätta komplexa frågeställningar till lättbegripliga budskap. Det är viktigt att du kan prioritera egna och medarbetares arbetsuppgifter i perioder med hög arbetsbelastning.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta gärna Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae. Du kan också kontakta HR-specialist Susanne Gullmar. Fackliga representanter är för ST, Mikael Stenström och för SACO, Bo Nordenram. Samtliga kan nås på telefon 011-495 80 00 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-24.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

Kontaktpersoner

Bodil Aarhus Andrae

Avdelningschef

011-495 80 00

Susanne Gullmar

HR-specialist

011-495 80 00

Bo Nordenram

SACO

011-495 80 00

Mikael Stenström

ST

011-495 80 00