Avdelning Samhälle och säkerhet ansvarar för den meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska infrastrukturen för Sverige. Avdelningen arbetar med hela kedjan från observation till beslutsunderlag i form av allmänna prognoser, varningar, data, statistik och planeringsunderlag. Vi tar fram information och beslutsunderlag för att minska sårbarheten och bidra till ett hållbart samhälle.

Observationsenheten ansvarar för meteorologisk och hydrologisk observationstjänst, drift/underhåll av observationsnäten samt hydrologisk fältmätning. Enheten består av meteorologer, hydrologer, oceanografer, ingenjörer och tekniker som arbetar med insamling, bearbetning och kvalitetsgranskning av MHO-data, underhåll och utveckling av stationsnäten samt underhåll av teknisk utrustning som ingår i SMHIs observationssystem. Enheten ansvarar även för att granska och kontrollera vattendomar. Observationsenhetens ansvar omfattar mätsystem som meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska stationer på land och i vatten, väderradaranläggningar, satellitmottagningsutrustning, radiosondstationer med mera.

I arbetsuppgifterna ingår personal- och arbetsmiljöansvar för 4 gruppchefer, som även ingår i enhetens ledningsgrupp, vilken leds av dig. Du ansvarar för att SMHI har ett rationellt och modernt observationsnät och en flexibel mätorganisation samt att verksamheten uppfyller olika intressenters behov och önskemål. Tjänsten innebär nära samverkan med andra enheter internt på SMHI och du är också aktiv i det nordiska och europeiska samarbetet kring olika typer av observationsverksamhet. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du är med och vidareutvecklar avdelningens arbete.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping.

Din profil

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning inom teknik eller naturvetenskap, eller motsvarande erfarenhet. Du har även utbildning inom chefs- och ledarskap och har arbetat som chef tidigare. Erfarenhet och intresse av att jobba med förändringsarbete samt delegering av ansvar och befogenheter krävs för tjänsten. Du har vidare erfarenhet av, och stort intresse för, både MHO-produktion och tekniskt/metodiskt utvecklingsarbete samt mycket god förmåga att förstå samspelet mellan MHO-verksamhet och teknik. Meriterande är om du har utbildning inom projekt- och utvecklingsarbete samt tidigare erfarenhet av projektledning och arbete i en ledningsgrupp.

Du ska vara trygg i arbetsgivarrollen och ha förmåga att leda genom dialog och samverkan. Du ska också tycka att det är roligt och viktigt att vara ledare och att utveckla verksamhet och medarbetare. Stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper såsom förmåga att skapa goda relationer, att delegera och att stötta medarbetare, att vara resultatorienterad och tydlig samt att kunna omsätta komplexa frågeställningar till lättbegripliga budskap. Det är viktigt att du kan prioritera egna och medarbetares arbetsuppgifter i perioder med hög arbetsbelastning.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta gärna Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae. Du kan också kontakta HR-specialist Susanne Gullmar. Fackliga representanter är för ST, Mikael Stenström och för SACO, Bo Nordenram. Samtliga kan nås på telefon 011-495 80 00 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-24.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

Kontaktpersoner

Bodil Aarhus Andrae

Avdelningschef

011-495 80 00

Susanne Gullmar

HR-specialist

011-495 80 00

Mikael Stenström

ST

011-495 80 00

Bo Nordenram

SACO

011-495 80 00