Får vattenflöden dina känslor att flöda? Vill du jobba med att stötta samhället vid svåra väderhändelser? Då har vi ett jobb där du inte tar dig vatten över huvudet!

SMHIs prognos- och varningstjänst svarar för samhällets behov av prognoser, varningar och nulägesanalyser inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Vår hydrologiska prognos- och varningstjänst behöver nu förstärkas med ytterligare två medarbetare med kompetens inom hydrologi och intresse för krisberedskap. Du kommer att vara en del av den operativa verksamheten samt jobba med projekt inom den egna gruppen och med andra grupper på SMHI.

I uppdraget för den hydrologiska prognos- och varningstjänsten ingår att ta fram underlag och informera om den hydrologiska situationen, ge ut varningar för höga flöden i vattendrag och vattenstånd i ett antal sjöar samt stötta samhället i samband med hydrologiska händelser. Du kommer att vara del av den operativa verksamheten bland annat i rollen som vakthavande hydrolog och du kommer jobba nära meteorologer och oceanografer. Som vakthavande hydrolog har man viss beredskapstjänstgöring som oftast kan skötas hemifrån.

SMHI vidareutvecklar kontinuerligt prognos- och varningstjänsten för att kunna stötta samhället med säkra prognoser. Verksamheten rymmer en stor bredd av frågeställningar och innebär ofta samarbete med andra delar av SMHI samt även nationella och internationella samarbeten. Arbetet kan komma att vara av olika karaktär inom hydrologi, till exempel hydrologisk modellering, produkt- och metodutveckling eller frågor kopplade till den nationella och europeiska arenan. Du kommer att befinna dig i gränslandet mellan produktion, utveckling och forskning.

De två anställningarna gäller tillsvidare med placering i Norrköping. Tillsättning sker snarast möjligt.

Din profil

Vi söker dig som är hydrolog, civilingenjör mot vattenfrågor eller har likvärdig utbildning där kunskaper inom hydrologi är ett krav. Det är meriterande om du har kommit i kontakt med eller har erfarenhet inom följande områden:

  • Hydrologisk modellering (främst SHYPE och HBV)
  • Programmering (inom främst Python och Linux)

I denna roll krävs en god hydrologisk förståelse och en bra analytisk förmåga. Du ska utifrån befintligt underlag kunna fatta, ibland snabba, beslut rörande information och varningar till allmänheten. Stundtals kan arbetsbelastningen vara hög och ställer då krav på din förmåga att planera och prioritera. Då behovet av att kunna kommunicera ut vårt budskap och vår information hela tiden ökar ser vi gärna att du är en trygg kommunikatör och som gärna bidrar i att utveckla våra kommunikationssätt vidare.

Du har lätt för att bygga relationer och är bekväm med ett utåtriktat arbetssätt. Du har även god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl andra experter som allmänheten. Vi förväntar oss att du är målinriktad och att du bidrar till att utveckla verksamheten framåt tillsammans med dina kollegor. Kommunikationen med externa användare sker på både svenska och engelska varför du bör ha goda tal- och skrivkunskaper i båda språken.

Vill Du veta mer?

För ytterligare information kontakta gärna gruppchef Sara-Sofia Asp eller HR specialist Anders Magnestrand. Fackliga företrädare är Sandra Andersson, SACO och Anna Belking, ST. Samtliga kan nås på telefon 011-495 8000 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Vi ser fram emot din ansökan, men inte senare än 2019-01-20.

Kontaktpersoner

Sara-Sofia Asp

Gruppchef

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Anders Magnestrand

HR specialist

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Anna Belking

ST

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Sandra Andersson

SACO

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se