SMHI:s forskningsavdelning bedriver forskning och utveckling inom oceanografi, klimat, hydrologi, meteorologi, luftmiljö och fjärranalys. Till största delen bedrivs verksamheten inom ramen för externt finansierade nationella och internationella projekt, men även i projekt finansierade direkt av SMHI. Avdelningen har vuxit under flera år och består idag av ca 125 medarbetare.

Klimatforskningen bedrivs på Rossby Centre (FoUrc) som idag har 26 medarbetare. Huvudspår är global och regional klimatmodellering, klimatsystemets och klimatprocessers funktion. Forskningen stödjer studier om klimateffekter och klimatanpassning.

Som enhetschef leder du arbetet inom enheten med ansvar för personal- ekonomi och arbetsmiljö samt för enhetens vetenskapliga inriktning, utveckling och kvalitet. Du har också en viktig del i ledningen och utvecklingen av hela forskningsavdelningen.

Som ledare ger du dina medarbetare förutsättningar genom att leda och fördela arbetet samt förankra SMHI:s mål och strategier och tydliggör SMHI:s uppdrag och instruktion.

Tillsammans med gruppen bevakar du möjliga finansieringskällor och söker extern och intern forskningsfinansiering, samt är delaktig och drivande i arbetet att säkerställa en hög vetenskaplig nivå på enhetens arbete gällande forskning, modellering och dataanvändning.

Du samverkar med andra forskningsmiljöer, nationellt och internationellt och med övriga SMHI. Det är också viktigt att kommunicera och marknadsföra resultat inom och utanför SMHI.

Din profil:

Vi söker dig med naturvetenskaplig/teknisk högskoleutbildning och som är disputerad inom meteorologi, klimatologi eller annat relevant område.

Du har:

  • Etablerat dig som forskare inom klimatområdet och har ett upparbetat internationellt forskarnätverk
  • Erfarenhet av att leda arbetsgrupper i forskningsmiljö alternativt så har du erfarenhet av arbete som projektledare för större forskningsprojekt/program i en internationell kontext.
  • Erfarenhet av planering och uppföljning av både ekonomi och resultat i linje- eller projektorganisation.
  • Dokumenterad erfarenhet av analys- och forskningsarbete inom Rossby Centre´s verksamhetsområde. Det är ett krav att ha arbetat med numeriska modeller, starkt meriterande att ha arbetat med regional eller global klimatmodellering. Ett krav är erfarenhet av användning av HPC-resurser.
  • Dokumenterad erfarenhet av att söka och attrahera forskningsfinansiering är ett krav, speciellt meriterande är det om detta har skett inom ramen för internationell finansiering (e.g. EU:s ramprogram, Copernicus) och ihop med internationella konsortier. Starkt meriterande är erfarenhet som koordinator av internationella forskningsprogram.
  • Erfarenhet av att handleda studenter, doktorander och yngre forskare är meriterande, så även annan dokumenterad erfarenhet av projektledning, projektuppföljning och projektrapportering till finansiärer.

Kunskaper i svenska eller annat nordiskt språk är önskvärt men inget krav men det krävs en vilja och identifierbar förmåga att snabbt kunna lära sig, dvs att genom stöttning från arbetsgivaren och personlig ambition ha som mål att kunna börja delta i arbetsplatsmöten på svenska efter 6 månader. Det krävs goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Rätt kandidat har hög motivation och intresse för arbete med forskning och forskningsledning och förmåga att motivera och utveckla medarbetare. Du uppskattar kontakter med andra, är kreativ, positiv och kommunikativ.

Du vill vara med och utveckla institutsbaserad, tillämpad forskning som grundar sig i SMHI:s och finansiärers uppdrag, samhällets behov och som gynnar samhällsnyttan.  Du brinner för att forskningsresultat snabbt kan komma till tillämpning och att de kommuniceras till och utformas med interna och externa användare.

För den här rollen bör du kunna visa på en allmänt hög arbetskapacitet och ge exempel på hur uppmärksamhet getts till en grupps utveckling genom konkreta exempel från ett aktivt arbete och nådda mål och resultat tillsammans med andra medarbetare. Exempel på egen dokumenterad initiativförmåga är ett plus och slutligen behövs en förmåga att ta beslut och driva förändring:

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Helén Andersson, chef för forskningsavdelningen. Du kan också kontakta HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga företrädare är för SACO Lennart Robertsson och för ST Anders Höglund. Samtliga kan nås på tel. 011-495 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2018.

SMHI välkomnar alla kvalificerade sökande oberoende av kön, funktionshinder, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet.

 

Kontaktpersoner

Karin Lien Aspeqvist

HR-specialist

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Anders Höglund

ST

011-4958000

fornamn.efternamn@smhi.se

Helén Andersson

Rekryterande chef

011-495 8000

helen.andersson@smhi.se