SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

I en organisation där klimatanpassning, hållbarhet, prognoser och varningar tillsammans med miljöfrågor står i centrum arbetar vi på HR-funktionen rakt in i verkligheten. Strategiska och operativa frågor varvas om varandra i vårt dagliga arbete. Vi jobbar med att integrera, involvera, intervenera och inspirera chefer och medarbetare i det gemensamma arbetet med att omsätta arbetsgivarpolitiken i handling.  Vi söker Dig, som vill vara med på vår fortsatta resa i utvecklingen av HR-funktionen som en värdeskapande aktör, där dialogen är vårt främsta verktyg.

Vårt uppdrag på SMHI är att inom det arbetsgivarpolitiska arbetsområdet styra och stödja verksamheten samt utveckla och förvalta processer, arbetssätt och avtal.  Utgångspunkter i arbetet är den statliga arbetsgivarpolitiska strategin, den omvärldskontext vi omges av, SMHIs ledningsfilosofi och organisatoriska förutsättningar samt en proaktiv strategi om hur kunskapsarbetarens arbetsplats behöver utvecklas.

Du får användning av din kunskap och tidigare erfarenheter av operativt HR arbete, främst inom rekrytering parallellt som du rör dig inom hela bredden av HR:s arbetsområden där du agerar på samtliga strukturella nivåer; individ, grupp och organisation. Dina närmaste kolleger blir åtta HR- och lönespecialister, varav fem arbetar med renodlade HR-uppdrag.

Anställningen gäller tillsvidare med placering vid SMHI:s huvudkontor i Norrköping.

Din profil

Vi söker dig som har några års erfarenhet och som skaffat en bred bas inom HR där du har utvecklat din yrkeskompetens inom bland annat rekrytering. Du har troligtvis en akademisk examen inom aktuellt arbetsområde, men även andra kunskaper och erfarenheter kan ligga till grund för ditt yrkeskunnande inom HR och därmed bedömas som likvärdigt.

Din humanistiska grundsyn kompletterad med uthållighet och engagemang är en förutsättning i rollen och du har förmågan att snabbt växla mellan stora och små frågor. Kanske är du redan pedagogisk och trygg i arbetsgivarrollen, men huvudsaken är att du har viljan och potentialen att utveckla båda. Vi förutsätter att du, liksom vi, är genuint intresserade av att utveckla arbetsmetodik som går i takt med arbetslivets pågående förändring, kopplat till SMHI som en kunskapsintensiv expertorganisation. Du är nyfiken på den senaste forskningen inom vårt arbetsområde och inte främmande för att ifrågasätta etablerade HR-diskurser genom att våga pröva nya arbetssätt.

Mycket stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper då jobbet karaktäriseras av att arbeta både i grupp och självständigt. Du är trygg i dig själv, har initiativförmåga, är flexibel och lyhörd samt har förmågan till egna reflektioner kring att arbeta i en värderingsstyrd organisation.

Vi erbjuder ett arbete i en spännande och dynamisk miljö i en komplex organisation.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta Lena Bengtsson Malmeblad, personalchef eller Anders Magnestrand, HR-specialist. Fackliga representanter är för SACO, Louise Elgström och för ST, Monika Persson. Samtliga kan nås på telefon 011-495 8000 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se

Din ansökan

Vi ser fram emot din ansökan, men inte senare än 2018-09-30

Kontaktpersoner

Lena Bengtsson Malmeblad

Avdelningschef

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Anders Magnestrand

HR specialist

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Monika Persson

ST

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Louise Elgström

SACO

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se