SMHI:s forskningsavdelning består av ca 100 personer som arbetar med både internt och externt finansierade uppdrag. Vi arbetar normalt i projektform där ledorden är tillämpad forskning, kvalitetssäkring och långsiktighet. Arbetsmiljön präglas av flexibla arbetsformer, eget ansvar och personlig utveckling. Meteorologienheten i forskningsavdelningen bedriver forskning och utveckling inom dynamiska prognosmodeller, assimilation av observationer och tillämpningar av prognosdata för Skandinavien och Europa. Idag består gruppen av 11 forskare. Information om gruppens verksamhet finns här: http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/meteorologi.

Vi söker en forskare för en tillsvidareanställning inom ämnesområdet meteorologi eller relaterade ämnen för att förstärka vår forskningsverksamhet inom sannolikhetsprognoser. Tjänsten är placerad i Norrköping. Din uppgift blir att forma och utveckla ensemble-systemet på konvektiv-skalan. Här tillhör en djupare förståelse av den begränsade prediktabilitet på mesoskalan, probabilistiska verifikation, utveckling av fysikaliska parametriseringar och kopplingen mellan ensemble-systemet och data-assimilering. Du ska modellera och programmera i vårt mesoskaligt modellsystem HARMONIE-AROME som används operationellt och för regionala omanalyser. På så sätt kommer tjänsten att bidra till våra operationella regionala ensemble-prognoserna. Dessutom ingår i tjänsten att bidra till vårt operationella samarbete med Norge och Finland.

Arbetet ger möjligheter till specialisering och utveckling av expertis inom olika utmaningsområden i sannolikhetsprognoser. Programsystemen är utvecklade i Fortran, R och Python och vi använder Unix/Linux på klusterdatorer. Utvecklingen kommer att ske i tätt samarbete med gruppen och kolleger inom HIRLAM-ALADIN.

Din profil

Vi söker en naturvetare/matematiker med meteorologisk inriktning. Tjänsten förutsätter kunskaper inom fysikaliska, matematiska och numeriska aspekter av komplexa fysikaliska system som NWP, och den innebär vetenskaplig publicering, gemensam produktion i pågående projekt, och upprättande / bibehållande av nationella/internationella nätverk. Dessutom krävs erfarenhet och intresse av praktisk programmering och arbete med stora system och mycket data.

Vi lägger stor vikt vid att du är målinriktad och har ett metodiskt arbetssätt. Vi förväntar oss att du tar ansvar för att driva det egna arbetet framåt. Arbetet sker i nära samarbete med gruppen av modellerare på SMHI och med kollegor på andra institut, inom och utanför Europa. Det krävs således goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna enhetschef Heiner Körnich. Du kan också kontakta HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga företrädare är för SACO Lennart Robertsson och för ST Ronald Scheirer. Samtliga kan nås på tel. 011-495 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 21:e September 2018. Ansökan skall innehålla ansökningsbrev, CV med publikationslista, och adresser från två referenser.

SMHI välkomnar alla kvalificerade sökande oberoende av kön, funktionshinder, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet.

Kontaktpersoner

Ronald Scheirer

ST

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Heiner Körnich

Enhetschef

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Karin Lien Aspeqvist

HR-specialist

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se