Har du intresse och förmåga att analysera komplexa data och kan kvantifiera olika typer av belastningskällor som påverkar vår vattenmiljö?

SMHI söker en expert på vattenkvalitet och vattenkvalitetsmodellering. Arbetet omfattar bl. a expertstöd till andra myndigheter såsom underlag till miljömålsuppföljning och internationell rapportering samt kommersiella konsultuppdrag åt verksamhetsutövare. En roll som passar dig som har goda kunskaper om hydrologiska processer och transporter av ämnen så som kväve och fosfor.

Modellering av belastning av kväve och fosfor till våra vatten är en viktig fråga för flera miljömål. Övergödning leder till dålig vattenkvalitet både i sjöar, vattendrag och hav, och är ett område där åtgärder behöver sättas in. EU:s vattendirektiv ställer krav på att alla länder ska arbeta för att minska sin belastning så att god ekologisk status uppnås.

I den här rollen arbetar man inom SMHI:s affärsavdelning där våra tjänster kan vara affärsuppdrag, uppdrag mellan myndigheter, uppdrag inom ramen av SMED-samarbetet eller andra samarbeten internt på myndigheten. Konsultverksamheten har högst prioritet, och arbetet kräver att man snabbt kan sätta sig in i kundens behov, ta fram kostnadsuppskattning och offert, och skicka till kund. Allt fler förfrågningar kommer som direktupphandling eller offentlig upphandling och förståelsen för olika upphandlingsformer är viktig.

Marknadsföring, offertarbete och projektledning är naturliga delar av jobbet, och man måste kunna presentera resultat och visa vad vi erbjuder för olika användar- och kundgrupper. Förmåga att förstå beställarens perspektiv och anpassa analyser till kundens behov och ambitionsnivå är nödvändigt.

Din profil

Vi söker dig som är civilingenjör eller naturvetare. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Goda kunskaper i GIS och Office-paketet. . Kunskaper inom scriptning/programmering är meriterande.

Du har några års erfarenhet av att jobba som konsult eller utredare inom vattenkvalitetsområdet med kompetens inom hydrologisk modellering avseende på vattenkvalitet. Vi ser gärna att du har ett systemtänk när det gäller att modellera, förstå och analysera modellresultat och det är också önskvärt att ha systemförståelse när det gäller hydrologiska cykeln inklusive transport av näringsämnen och halter.

Förståelse för vattenförvaltningens krav och internationella rapporteringkrav samt erfarenhet av att använda HYPE-modellkod är meriterande. Erfarenhet av kommunalt arbete är meriterande, samt erfarenhet av att arbeta med lokala åtgärdsprogram. Har du kunskaper om andra typer av belastning från miljögifter så som metaller så är det något som efterfrågas allt mer.

Du är strukturerad och har lätt att samarbeta med andra och kan hantera externa såväl som interna kontakter, vårda och utveckla dessa. Du trivs med att växla mellan självständigt arbete och att arbeta tillsammans med andra med både samma och olika kompetenser. Du har förmåga att hitta kreativa lösningar på de problem vi ställs inför i våra kunduppdrag och är duktig på att fånga kundens behov och omsätta kundens krav i praktiken.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta gärna gruppchef Signild Nerheim eller HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga representanter är för ST, Tharcisse Ndayizigiye och för SACO, Helene Alpfjord Wylde. Samtliga kan nås på telefon 011-495 80 00 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt senast den 25 augusti 2018.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

 

Kontaktpersoner

Karin Lien Aspeqvist

HR-specialist

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Helene Alpfjord Wylde

SACO

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Signild Nerheim

Gruppchef

011-49580000

fornamn.efternamn@smhi.se

Tharcisse Ndayizigiye

ST

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se