SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Oceanografienheten på SMHIs forskningsavdelning bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfokus på Östersjön, Nordsjön och Arktis. Idag är 14 personer verksamma på enheten och ca 100 personer på avdelningen.

SMHIs forskningsavdelning bedriver forskning inom SMHIs verksamhetsområde, där oceanografi ingår. Verksamheten är till stor del externfinansierad, och oceanografiska enheten har lyckats väl med att attrahera forskningsmedel både på nationell och europeisk nivå. Enhetens forskning fokuserar på grundläggande förståelse och modellering av havets ekosystem, biogeokemi och fysik samt forskning om klimatförändringarnas effekter på havets tillstånd. Dessutom arbetar vi med nya metoder för havsobservationer och förbättringar av prognosmodeller t.ex. för isutbredning, vågor och havsvattenstånd samt spridning av olja och giftiga algblomningar.

SMHI har en bred verksamhet inom oceanografi, klimat, hydrologi, och meteorologi på observations-, modellerings-, och forskningssidan, och vi har tillgång till en omfattande infrastruktur som inkluderar stora beräkningsresurser, t.ex. för globala och regionala klimatmodeller. Specifikt för den oceanografiska verksamheten kan även nämnas att SMHI får tillgång till ett nytt forskningsfartyg R/V Svea som beräknas tas i bruk i 2019.

Vi söker nu en oceanografisk forskare med intresse för högupplöst 3D modellering i kustområden med komplex geometri. Arbetet ingår i vår satsning på högupplöst modellering i kustzonen. Syftet med arbetet är att undersöka vilka processer som styr transporten av olika ämnen i havet (t.ex. planktonblomningar, plast, olja, kemikalier) mellan kustzon och utsjö vid ett eller två utvalda områden längs Sveriges kust. I arbetet ingår uppsättning av en fysisk havsmodell i ett skärgårdsområde, inhämtning av djupdata och drivdata, koppling till SMHIs utsjömodell (Nemo-Nordic), samt anpassning och validering av modellen mot observationsdata. I arbetet ingår även spridningsmodellering som kan utföras antingen genom ett spårämne i modellen eller genom en partikelspridningsmodell som använder modellens hastighets- och diffusionsfält.

I arbetsuppgifterna ingår också att kunna presentera arbetet i olika sammanhang, huvudsakligen vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Arbetet kommer att utföras inom ramen för olika nationella och Europeiska forskningsprojekt och innebär medverkan i projektens alla olika faser; planering, genomförande och avrapportering.

Anställningen är tidsbegränsad till 23 månader med placering i Norrköping eller Göteborg.

Din profil

Vi söker dig som är disputerad oceanograf eller motsvarande. Du har goda teoretiska kunskaper om havets fysik. Du har även dokumenterad erfarenhet av:

  • analys- och forskningsarbete inom vårt verksamhetsområde
  • skriftliga och muntliga presentationer samt vetenskaplig publicering
  • användning av numeriska havsmodeller och analys av utdata från dessa.

Det är meriterande att ha erfarenhet av projektansökningar, projektledning och deltagande i internationella forskarnätverk, statistiska metoder, analys av observationsdata samt validering av modeller.

Som person är du målinriktad och engagerad, och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du har hög motivation och intresse för arbete med forskning och numerisk problemlösning. Du har stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar i allmänhet, samt havs- och klimatfrågor i synnerhet. Du är välorganiserad med förmåga till att själv strukturera arbetet med tydliga mål och delmål samt att möta deadlines.

Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna Lars Arneborg, enhetschef, eller personalspecialist Susanne Gullmar. Fackliga representanter är Lennart Robertson för SACO och Ronald Scheirer för ST. Samtliga nås på 011-495 80 00 eller via e-post, fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 12:e augusti 2018.

Kontaktpersoner

Lars Arneborg

Enhetschef

011 495 8000

förnamn.efterenamn@smhi.se

Ronald Scheirer

ST

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Susanne Gullmar

HR-specialist

011 495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se