Ledig tjänst Förvaltning
Arbetsledare till Hellidshemmet Omvårdnad
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast Omvårdnad
Gymnasielärare i naturkunskap Barn- och utbildning
IT-tekniker Kommunledningskontoret
Undersköterska till äldreboende Midgård Omvårdnad
Semestervikarier för omvårdnadspersonal/centralkökspersonal/sjuksköterskor Omvårdnad