Ledig tjänst Förvaltning
Personlig assistent Omvårdnad
Lärare i svenska som andraspråk Barn- och utbildning
Förskollärare till Valstad förskola Barn- och utbildning
Förskollärare till Fröjered Barn- och utbildning
Förskollärare till Stormsvalan Barn- och utbildning
Fritidspedagog till Forsenskolan Barn- och utbildning
Grundskollärare/Lågstadielärare Forsenskolan åk 1-3 Barn- och utbildning
Grundskollärare Forsenskolan åk 4-6 Barn- och utbildning
Speciallärare/specialpedagog Forsenskolan åk 4-6 Barn- och utbildning
Sjuksköterska till socialpsykiatrin Omvårdnad
Fritidspedagog till Fröjereds skola Barn- och utbildning
Undersköterska LSS-gruppbostad Omvårdnad
Semestervikarier för omvårdnadspersonal/centralkökspersonal/sjuksköterskor Omvårdnad