Ledig tjänst Förvaltning
Handläggare Arbetsmarknadsenheten Kommunledningskontoret
Samordnare för nyanländas lärande Barn- och utbildning
Omvårdare (undersköterska) till Växelvården, Midgård. Omvårdnad
Handledare till Rudbecksgymnasiet - Ungdomsboendet Barn- och utbildning
Lärare i svenska och engelska till Forsenskolan Barn- och utbildning