Ledig tjänst Förvaltning
Lärare i franska till Hökensåsskolan 6-9 Barn- och utbildning
Anläggningsarbetare Tekniska
Gymnasielärare i engelska och tyska Barn- och utbildning
Ansvarig för turism- och besöksverksamhet Kultur- och fritid
Grundskollärare/Lågstadielärare Forsenskolan åk 1-3 Barn- och utbildning
Lärare i idrott och hälsa Forsenskolan åk 4-6 Barn- och utbildning
Grundskollärare Forsenskolan åk 4-6 Barn- och utbildning
Löneadministratör till Tidaholms kommun Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadschef Tekniska
Undersköterska LSS-gruppbostad Omvårdnad