Ledig tjänst Förvaltning
Distriktssjuksköterska/Specialistsjuksköterska för äldre Omvårdnad
Ungdomslots Kultur- och fritid
Barn- och ungdomsbibliotekarie Kultur- och fritid
Lärare i svenska som andraspråk Barn- och utbildning
Specialpedagog/speciallärare till närvaroteam Barn- och utbildning
Socialpedagog/socionom till närvaroteam Barn- och utbildning
Timvikarier till Forshallen Kultur- och fritid
Personalkonsult till Tidaholms kommun Kommunledningskontoret
Semestervikarier för omvårdnadspersonal/sjuksköterskor/centralkök Omvårdnad