Ledig tjänst Förvaltning
Resurspedagog till Hökensåsskolan Barn- och utbildning
Lärare årskurs 5-6 till Valstad skola Barn- och utbildning
Ungdomslots till Godsmaganiset Kultur- och fritid
Lärare i årskurs 1-6 till Ekedalens skola Barn- och utbildning
Arbetsmarknadshandläggare Kommunledningskontoret
Undersköterskor till Nattpatrullen Omvårdnad