Just nu söker Riksrevisionen en It-tekniker. Tjänsten är placerad inom den nya enheten för gemensamt stöd som bland annat ansvarar vi för att underhålla och förvalta IT och kommunikationslösningar för myndighetens verksamheter och processer. I enhetens uppgifter ligger också att säkerställa att IT-lösningarna uppfyller verksamhetens krav på säkerhet.

Arbetsuppgifter

Som it-tekniker kommer du att ha viktig roll i att förvalta vår IT-miljö på driftsidan samt delta i arbete med underhåll och drift av de tekniska plattformarna. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är support av Windowsmiljö med standardapplikationer och programvaror, konfiguration och administration av Office 365, Azure och Endpoint Manager. Vidare kommer du självständigt att felsöka och hitta lösningar på tekniska problem kopplat till IT. Andra vanligt förekommande uppgifter är att lösa varierade driftstörningar och frågor kring nätverk samt ta emot alla ärenden lokalt och vara kontaktperson mot extern servicedesk. Dessutom kommer du att kontrollera att datorparken är modern, funktionell och fungerar säkerhetsmässig och anpassa nya datorer och datorprogram för att passa organisationens behov

Vi söker

Vi söker dig med flerårig relevant erfarenhet av att arbeta med drift i en likartad roll. Du har gedigna kunskaper inom Windows klientdrift och administration samt inom hårdvara, framförallt på klientsidan. Det är meriterade om du har arbetat med Azure, Endpoint Manager och Office 365 drift och administration. Vidare har du relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Du har ett gediget intresse och förståelse för teknik. Du är ansvarstagande, noggrann och driver arbetet framåt genom ett strukturerat arbetssätt. Då arbetet innebär att du kommer att ha många kontakter internt och externt söker vi dig som har god förmåga att samarbeta och knyta kontakter. Du har dessutom god förmåga att vid behov leda arbetet framåt i en mindre grupp och trivs i en snabbfotad miljö. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt om anställningen

Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställningen i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Vi kommer under augusti 2020 flyttar Riksrevisionens kontor i Stockholm, och vår arbetsplats kommer att vara belägen på Sankt Eriksgatan i Stockholm.

Ansökan

Skicka in din ansökan senast 2020-08-19. För att söka tjänsten registrerar du brev och CV i en databas via ansökningsknappen nedan och ger ditt medgivande till hantering av dina personuppgifter.

Mer information om tjänsten

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Lena Moritz, avdelningschef, 08-5171 40 00.

Fackliga representanter

Per Dackenberg, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4272

Jana Fromm, ST/Riksrevisionen, 08–5171 4067

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver internationellt utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i tio bilaterala och tre regionala samarbetsprojekt i Afrika, Asien, västra Balkan och Östeuropa. Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete syftar till att stödja utvecklingen av oberoende och professionella nationella revisionsorgan och stärka deras förmåga och kapacitet att bedriva revision i enlighet med internationella standarder. Målsättningen är att bidra till utvecklingen av demokrati samt till stärkt parlamentarisk kontrollmakt i samarbetsländerna.