Vill du leda den årliga revisionen på en av Sveriges viktigaste myndigheter? Sök då rollen som avdelningschef på Riksrevisionen.

Om rollen

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt. Riksrevisorerna beslutar självständigt, med beaktande av de bestämmelser som finns i lag, vad som ska granskas, hur granskningen ska bedrivas och om slutsatserna av sin granskning. En viktig del i arbetet är den årliga revisionen av de statliga myndigheternas årsredovisningar. Vårt arbete genomförs löpande under året och bidrar till att brister kan upptäckas i ett tidigt skede. Resultatet av granskningen rapporteras till myndigheternas ledning och till regeringen. Granskningen ska ske i enlighet med god revisionssed och har till syfte att bedöma om myndigheternas redovisning är tillförlitlig, att räkenskaperna är rättvisande och om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. Inom den årliga revisionen har riksrevisorerna i stor utsträckning delegerat beslutanderätten till ansvariga revisorer.

Du är ansvarig chef för avdelningen årlig revision som består av drygt ett hundratal medarbetare i Stockholm, Jönköping och Uppsala. Som avdelningschef är du personalansvarig för enhetschefer inom avdelningen. Du ansvarar för att, utifrån bland annat riksrevisorernas inriktning leda, utveckla och följa upp den årliga revisionen, säkerställa en hög kvalitet i revisionsarbetet samt planera och fördela resurser.

Avdelningschefen ingår i Riksrevisionens ledningsgrupp och bidrar till hela myndighetens utveckling.

Kvalifikationer

Du har

  • mångårig chefserfarenhet på strategisk nivå, gärna med erfarenhet av att leda en verksamhet via andra chefer för att uppnå resultat,
  • mångårig erfarenhet av revision, tillsyn, inspektion eller annat granskande arbete samt goda kunskaper om statlig förvaltning och offentlig verksamhet
  • gott omdöme och personlig integritet samt är trygg och stabil i din roll som chef,
  • mycket god samarbetsförmåga såväl internt och externt samt förmåga att se till hela myndighetens verksamhet,
  • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, gäller både svenska och engelska, och med förmåga att på ett begripligt sätt uttrycka komplexa förhållanden,
  • mycket god förmåga att inspirera, motivera och leda kvalificerade medarbetare i en kunskapsorganisation samt
  • mycket god förmåga att nå resultat och ett öppet och kommunikativt ledarskap.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring och har goda kunskaper om digitalisering i offentlig sektor.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt om anställningen

Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat förordnande som chef. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställningen i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver utvecklingssamarbeten med revisionsmyndigheter i Afrika, Asien och östra Europa.

Om processen

Denna rekrytering genomförs med hjälp av Poolia Executive Search AB, Pooliakoncernens bolag för rekrytering av högre chefer.

I denna rekrytering skickas samtliga ansökningar in via Riksrevisionens hemsida. Har du frågor kring processen hänvisar vi till Poolia Executive Searchs kontaktpersoner.

Denna annons kommer att ligga uppe under perioden 19 december till 21 januari 2019. Urval av ansökningar påbörjas vecka 2.

Fackliga representanter för Riksrevisionen är Per Dackenberg, Saco-S 08-5171 4272, och Ingvar Önnhage, ST 08-5171 4097.

Kontaktpersoner

Rickard Thorgren

Partner

070 676 36 63

rickard.thorgren@poolia.se

Maria Eriksson

VD Poolia Executive Search AB

08 555 652 28

maria.eriksson@poolia.se

Sofie Hansson

Executive Researcher

072 074 20 43

sofie.hansson@poolia.se

 

Sista ansökningsdag: 21 januari 2019