Vi söker dig som vill vara med i uppbyggnad och utveckling av IT- revision och dataanalys på Riksrevisionen.

Digitaliseringen pågår för fullt både hos Riksrevisionen och de myndigheter vi granskar. IT-revisionen blir därför i än större grad en förutsättning för en värdeskapande och effektiv revision av hög kvalitet. Som ett led i denna utveckling bygger Riksrevisionen upp sin IT-revisions- och dataanalysgrupp.

Arbetsuppgifter

Som IT-revisor på Riksrevisionen får du en unik möjlighet till inblick i verksamheter hos Sveriges största arbetsgivare – svenska staten och dess 300 myndigheter och statliga bolag. Bland våra uppdrag finns t ex Försvarsmakten, Polisen, Försäkringskassan, Skatteverket och Trafikverket. Du tillhör avdelningen Årlig revision som gör revision av myndigheternas räkenskaper, såväl balans och resultaträkning som myndigheternas specifika, och ofta IT-tunga, flöden. Som IT-revisor arbetar du i team tillsammans med IT-revisionskollegor där er uppgift är att identifiera IT-relaterade risker, utvärdera och testa interna kontroller hos myndigheterna samt rapportera förbättringsmöjligheter.

Vi satsar också stort på att öka inslaget av dataanalys i våra revisioner. Du kommer att ingå i vår centrala dataanalysgrupp som redan idag hanterar ett stort antal både standardiserade och skräddarsydda dataanalyser där omfattningen fortsätter att växa i snabb takt. Vi driver även ett antal utvecklingsprojekt som syftar till att öka vår användning av nya digitala tekniker i revisionen exempelvis nya visualiserings- och analysverktyg. Riksrevisionen har även påbörjat pilotprojekt för att testa plattformar som ger möjlighet att använda nya tekniker inom maskininlärning och AI till stöd vid genomförandet av revisionen.

Huvuddelen av din tid kommer du att lägga på IT-revision och dataanalys som en del av den årliga revisionen av myndigheterna, men eftersom vi växer och utvecklas kommer du även att vara med i utvecklingen av nya metoder och verktyg.

Vi söker

Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning gärna inom data-eller systemvetenskap eller ekonomi med IT-inriktning. Vi ser gärna att du har något eller några års relevant erfarenhet inom IT-området, exempelvis dataanalys, IT-revision, IT-baserad intern kontroll eller motsvarande.

Det kan vara ditt första jobb efter avslutade universitetsstudier förutsatt att du har ett stort intresse för IT i revision samt nya tekniker i kombination med en vilja att utvecklas.

Som person har du hög integritet och förmåga att se helheter och samband. Du har en god förmåga att samarbeta med andra människor och bygga relationer. En viktig förutsättning är att du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen

För oss är det en självklarhet att medarbetarna ska ges förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför tillämpar vi årsarbetstid med möjlighet att förlägga sin arbetstid med viss frihet under året.

Anställningen är tillsvidareanställning och inleds normalt med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm men eftersom myndigheterna vi granskar är placerade över hela Sverige ingår det resor i tjänsten.

För anställda med intresse och erfarenhet finns möjlighet att delta i internationella utvecklingssamarbeten, parallellt med ordinarie arbete.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll samt svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2019-01-18.

Mer information om anställningen

Vill du veta mer? Kontakta Helen Lagerholm, IT-revisor, 073 445 22 55 eller enhetschef Viveca Norman, 073 445 21 74.

Mer information om hur det är att arbete hos Riksrevisionen hittar du på vår hemsida.

Fackliga representanter

Per Dackenberg, Saco-S/Riksrevisionen, 08-517 142 72

Ingvar Önnhage, ST/Riksrevisionen, 08-517 140 97

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att självständigt granska statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar använts effektivt och om myndigheter redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultaten av våra granskningar får ofta stor uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändringar i viktiga samhällsfrågor.

Vi har även ett internationellt utvecklingssamarbete med flera revisionsmyndigheter runtom i världen.