Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Servicedesigner till Skolverkets kommunikationsavdelning Stockholm 2018-10-24 2018-10-24
Enhetschef till enheten för infrastruktur och plattform Stockholm 2018-10-28 2018-10-28
Enhetsadministratör till kommunikationsavdelningen, vikariat Stockholm 2018-10-21 2018-10-21
Enhetsadministratör till enheterna för statsbidrag Stockholm 2018-10-22 2018-10-22
Kravanalytiker till Skolverkets kommunikationsavdelning Stockholm 2018-10-24 2018-10-24
Undervisningsråd med inriktning på nationella minoritetsfrågor Stockholm 2018-10-23 2018-10-23
Enheten för digitala tjänster söker en redaktionell samordare Stockholm 2018-10-29 2018-10-29