Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Handläggare till statsbidrag Stockholm 2017-08-18
Inköpare till enheten för inköp och upphandling Stockholm 2017-08-14
Handläggare till statsbidrag Stockholm 2017-08-18
Undervisningsråd till enheten för gymnasieskola Stockholm 2017-08-14
Kvalificerad utredare/utvärderare Stockholm 2017-07-03
Undervisningsråd med inriktning på nyanlända elever Stockholm 2017-08-06
Undervisningsråd med inriktning på nationella minoriteter och nyanlända elever Stockholm 2017-08-06
Undervisningsråd för arbete med riktade skolutvecklingsinsatser Stockholm 2017-08-14
Administratör Stockholm 2017-08-06