Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Undervisningråd till upplysningstjänsten Stockholm 2017-11-07
Undervisningsråd till upplysningstjänsten Stockholm 2017-11-07
Undervisningsråd med inriktning förskoleklass Stockholm 2017-11-02
Utvecklare (Java), till enheten för drift och support Stockholm 2017-11-01
Undervisningsråd med inriktning svenska som andraspråk och specialpedagogik Stockholm 2017-11-05
Beredningsledare till enheten för planering och beredning Stockholm 2017-10-30
Jurist med IT-inriktning Stockholm 2017-10-30
Projektekonom till ekonomienheten Stockholm 2017-10-25
Chef till enheten för internationella studier Stockholm 2017-10-25