Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Enhetschef Lärarlegitimation Stockholm 2017-09-04
Administratör till enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik Stockholm 2017-08-20
Jurister till enheten för skoljuridik Stockholm 2017-08-25
Huvudregistrator till Skolverket Stockholm 2017-08-21
Webbredaktör till enheten för digitala tjänster Stockholm 2017-08-27
Kommunikatör till enheten för kommunikationssamordning Stockholm 2017-08-27
Projektledare till enheten för portföljsamordning Stockholm 2017-08-27
Undervisningsråd med inriktning mot förskola Stockholm 2017-08-21
Undervisningsråd med inriktning matematik till för- och grundskoleenheten Stockholm 2017-08-21
Testledare/testare till enheten för systemutveckling Stockholm 2017-08-20
Handläggare till statsbidrag Stockholm 2017-08-18
Handläggare till statsbidrag Stockholm 2017-08-18