Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Enhetschef till enheten för nyanländas lärande Stockholm 2017-05-31
Administratör till enheten för allmändidaktik Stockholm 2017-05-24
Enhetsadministratör till analysavdelningen Stockholm 2017-05-28
Koordinator till enheten för internationella studier Stockholm 2017-05-28