Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Kategoriansvarig upphandlare IT som stimuleras av utveckling Stockholm 2018-04-08
Rättschef, tillika avdelningschef Stockholm 2018-03-25
Kvalificerad jurist till enheten för skoljuridik (vikariat) Stockholm 2018-03-25
Change manager Stockholm 2018-03-28
Kvalificerad jurist till enheten för skoljuridik Stockholm 2018-04-03
Undervisningsråd med inriktning sfi Stockholm 2018-03-21
Driven administratör till enheten för kommunikationssamordning Stockholm 2018-03-25
Undervisningsråd med inriktning på nyanlända och flerspråkiga elever Stockholm 2018-03-25
Undervisningsråd med kompetens kring utbildningsplattformar Stockholm 2018-03-22