Postdoktor i diskret sannolikhetsteori: slumpmässiga processer på diskreta strukturer

Ref.nr SU FV-0353-17

Ansök

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2017-02-28.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet består av ca 35 fastanställda lärare/forskare och ca 35 doktorander och postdoktorer. Institutionen är indelad i två avdelningar, Matematik och Matematisk statistik, och anställningen är vid den senare. Avdelningen för matematisk statistik har ca 12 fastanställda lärare/forskare och lika många doktorander och postdoktorer. Avdelningens forskningsområden inkluderar diskret sannolikhetsteori, försäkringsmatematik, biostokastik, biostatistik m.m.

Projektbeskrivning
Anställningen är inriktad mot slumpmässiga processer på diskreta strukturer. Slumpmässiga processer på regelbundna spatiala strukturer (främst Z^d) har studerats mycket de senaste decennierna, med viktiga framsteg t.ex. inom perkolationsteori och interagerande partikelsystem som resultat. Parallellt har teorin för slumpgrafer utvecklats från att handla mest om mycket enkla modeller till att behandla mer komplexa modeller som bättre beskriver empiriska nätverk. För närvarande är studiet av klassiska slumpmässiga processer på dessa komplexa nätverksstrukturer ett mycket aktivt forskningsfält, där en central fråga är hur processerna påverkas av heterogeniteter i strukturen. Området inspireras t.ex. av sociala processer, epidemier och processer från statistisk mekanik. Värd för anställningen är Maria Deijfen. Verksamma inom området vid avdelningen är även Pieter Trapman, Tom Britton och Daniel Ahlberg (fr.o.m. april 2017) samt ett antal doktorander. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter
Forskning. Viss undervisning, upp till 20 %.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Specifikt värderas erfarenhet inom diskret sannolikhetsteori i allmänhet och områden som ligger nära anställningens inriktning i synnerhet. Sökande förväntas kunna uttrycka sig obehindrat på engelska, både muntligt och skriftligt, samt ha god förmåga att kommunicera.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2017-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Maria Deijfen, tfn 08-16 45 91, mia@math.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-02-28

Ansök Tillbaka