Tjänst Sista ansökningsdag Affärsområde
Kvalificerad utredare 2020-01-06 2020-01-06 Riksantikvarieämbetet
Webbansvarig 2020-01-05 2020-01-05 Riksantikvarieämbetet
GD-sekreterare 2020-01-05 2020-01-05 Riksantikvarieämbetet