Personuppgifter

CV-dokument 


Om du inte vill ladda upp ett dokument kan du istället skriva direkt i formuläret. Klicka här >>

Välj fil doc, rtf, ppt, pdf, gif, jpg, docx

Personligt brev 


Om du inte vill ladda upp ett dokument kan du istället skriva direkt i formuläret. Klicka här >>

Välj fil
doc, rtf, ppt, pdf, gif, jpg, docx

Personlig bild

Välj fil jpg, gif, png

Övriga dokument

Välj fil doc, rtf, ppt, pdf, gif, jpg, docx

Härmed godkänner jag att mina uppgifter registreras och behandlas för rekrytering av personal inom Socialstyrelsen. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för personalenheten och rekryterande personer inom Socialstyrelsen i enlighet med PUL. Socialstyrelsen publicerar mitt namn i samband med tillsättning av tjänsten på hemsidan. De uppgifter som jag lämnar är offentliga och måste därför efter en eventuell begäran enligt offentlighetsprincipen lämnas ut.

Din ansökan är inte fullständig. Fyll i alla obligatoriska uppgifter och registrera din ansökan.
Tillbaka