Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt?

Denna sida vänder sig enbart till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd och att du av den anledningen har rätt till företrädesrätt till återanställning hos Kronofogdemyndigheten enligt bestämmelserna i 25§ LAS.

Om du har rätt till företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked eller besked om att din tidsbegränsade anställning inte kommer att fortsätta. Du har företrädesrätt från den dag du erhållit beskedet och därefter till dess nio månader förflutit från anställningens upphörande. Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela den tid återanställningsrätten gäller.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätt?

Vill du göra anspråk på företrädesrätt anmäler du dig genom att klicka på rutan "ansök" nedan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg ReachMee. En av frågorna du får besvara när du kommit in i ReachMee är vilket diarienummer som står på ditt uppsägningsbesked. Du hittar diarienumret på första sidan längst upp till höger på uppsägningsbeskedet. 

I ReachMee ska du också bifoga personligt brev och ditt CV så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid rekrytering. Alla förändringar i din ansökan som påverkar våra möjligheter att bedöma dina kvalifikationer eller önskemål och/eller möjlighet att få kontakt med dig uppdaterar du själv direkt i ReachMee. 

Vad innebär företrädesrätt? 

En anmälan på anspråk till företrädesrätt innebär att:

  • du är sökande till alla lediga anställningar (även vikariat) inom hela myndighetens verksamhetsområde som du har tillräckliga kvalifikationer för.
  • du kan begränsa din ansökan att gälla hela myndighetens verksamhetsområde eller bara ett eller flera län. 
  • saklig grund såsom förtjänst och skicklighet ligger till grund för alla tjänstetillsättningar.
  • om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som bedöms vara skäligt är rätten till företrädesrätt förverkad.

Kontaktpersoner

Lovisa Strid

Adm HR-konsult

010-574 40 68

Du ansöker senast 2099-12-31 genom att klicka på knappen nedan.