Personuppgifter

-

CV-dokument 


Om du inte vill ladda upp ett dokument kan du istället skriva direkt i formuläret. Klicka här >>

Välj fil doc, rtf, ppt, pdf, gif, jpg, docx

Personligt brev 


Om du inte vill ladda upp ett dokument kan du istället skriva direkt i formuläret. Klicka här >>

Välj fil
doc, rtf, ppt, pdf, gif, jpg, docx

Övriga dokument

Välj fil doc, rtf, ppt, pdf, gif, jpg, docx

Besvara följande kompletterande frågor.

Sparades

Sparades

Sparades

Sparades

Sparades

Sparades

Sparades

Sparades

Sparades

Sparades

Sparades

Personuppgiftslagen (PuL)

När du söker arbete hos Skatteverket/Kronofogden registrerar du dig i vår databas och lämnar uppgifter om dig själv. Du ska också bifoga filer med CV och ett personligt brev. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Uppgifterna kommer därför att lämnas ut om någon skulle begära dem med stöd av offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter bör du kontakta rekryteraren som finns angiven i annonsen.

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifterna i databasen och behandlar personuppgifterna med stöd av personuppgiftslagen (1998:204). Vid behandling anlitar Skatteverket ett personuppgiftsbiträde.

Uppgifter kommer att vara tillgängliga för personalhandläggare, rekryterare, rekryterande chef och fackliga företrädare. Ändamålet med databasen är att ge information om sådana uppgifter som behövs för rekrytering och anställning. Uppgifterna lagras i tre år och en månad efter avslutat anställningsärende. För de som anställs kommer uppgifterna att lagras en längre tid.

Du har rätt att ta del av uppgifter om dig själv och att begära rättelse av oriktiga uppgifter. I så fall kan du skriva till Skatteverket, Personalenheten, 171 94 Solna.

Din ansökan är inte fullständig. Fyll i alla obligatoriska uppgifter och registrera din ansökan
Tillbaka