Tjänst Befattning Sista ansökningsdag
Projektassistent till forskningsprojekt och laboratoriearbete (100%) Kvalificerad projektassistent, ej disputerad 2019-12-16 2019-12-16
Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap, genus och jämställdhet, (25 %) Högskoleadjunkt 2019-12-19 2019-12-19
Biträdande lektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik (50 %) Biträdande lektor 2019-12-17 2019-12-17
Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt gymnastik (100 %) Högskoleadjunkt 2019-12-17 2019-12-17
Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100%) Högskolelektor 2019-12-17 2019-12-17
Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management (100 %) Högskolelektor 2019-12-17 2019-12-17
Biträdande lektor i idrottsvetenskap, inriktning molekylär muskelfysiologi och nutrition (100%) Biträdande lektor 2019-12-17 2019-12-17
Högskolelektor i utbildningsvetenskap (100%) Högskolelektor 2019-12-17 2019-12-17
Projektassistent Friskvårdslotsmottagningen (40 %) Kvalificerad projektassistent, ej disputerad 2019-12-12 2019-12-12