Formas är ett statligt forskarråd inom hållbar utveckling. Vår kärnverksamhet består av forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt forskningskommunikation. Vi är en kunskapsintensiv organisation med engagerade medarbetare som brinner för en hållbar utveckling av vårt samhälle. Formas erbjuder ett stimulerande och varierande arbete med stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Vi är idag ca 75 medarbetare och sitter i nyrenoverade, aktivitets­baserade lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm. Formas är även värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet.

Du kommer i huvudsak att göra din praktik på någon av Formas avdelningar för Miljö, Areella näringar, Samhällsbyggande, eller Analys och policy, men du kommer även att komma i kontakt med vår Kommunikationsavdelning och Förvaltningsavdelning.

Uppgifter under praktiken
Som praktikant på Formas erbjuds du möjlighet att arbeta med egna uppgifter eller projekt under handledning. Det kan röra sig om att delta i forskningsfinansieringsprocessen, hjälpa till att arrangera möten, seminarier, workshops, delta i analys- och utvärderingsarbetet, mm. Arbetsuppgifterna kommer att utformas tillsammans med din handledare.
Vårt mål är att praktiken ska vara värdefull och ge något till dig men vi ser det också som ett ömsesidigt utbyte där Formas får ta del av aktuell kompetens från din utbildning. Du kommer under din praktik bli en del av Formas verksamhet och delta i såväl interna som externa möten.

För att trivas och utvecklas i rollen ser vi gärna att du

  • Studerar aktivt och är i slutet på utbildningen, helst på masternivå inom något av Formas ansvarsområden. Praktiken ska vara relevant för din utbildningsinriktning
  • Har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och Formas verksamhet.
  • Skriver obehindrat och korrekt på både svenska och engelska

Formas erbjuder

  • Intressanta och samhällsnyttiga uppgifter på en modern myndighet
  • Ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö
  • Engagerade och hjälpsamma medarbetare
  • Goda förutsättningar till kompetensutveckling

Övrigt
Vårt praktikprogram riktar sig till studenter på universitet och högskola som är i slutet av sin utbildning, helst på masternivå. Praktikperioden är max 20 veckor (en termin). Praktiken genomförs på heltid under kontorsarbetstid. Ekonomisk ersättning utgår inte.
Har du några frågor är du välkommen att maila till HR Specialist Ann-Sofi Grapengiesser (ann-sofi.grapengiesser@formas.se).


Ansökan

Välkommen med din ansökan. Berätta varför du vill praktisera på Formas. Beskriv också syftet med praktiken, vad du själv vill få ut och under vilken tidsperiod du vill och kan praktisera. Bifoga också ett CV. Sista dag för att registrerar ditt intresse är den 21 november 2019 för vårterminens 2020.

Kontaktpersoner

Ann-Sofi Grapengiesser

HR-specialist

076-139 63 92

ann-sofi.grapengiesser@formas.se