Befattning Yrkesområde Arbetsort Land Sista ansökningsdatum
Livgardet söker praktikant till Swedint Förmågeavdelning Våren 2020. Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Instruktör (GSS/K) till Marinbasen och till Kalmar och Kronobergsgruppen Övriga befattningar Växjö Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Chef S3 Irak 04 Officer, Specialistofficer Bagdad Irak 2019-10-20 2019-10-20
SIgnalskyddschef IT, Samband Uppsala Sverige 2019-10-06 2019-10-06
HR-generalist till FMLOG Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Arboga Sverige 2019-10-04 2019-10-04
IT-säkerhetschef IT, Samband Uppsala Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Ledningssoldat GSS/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2019-10-16 2019-10-16
Materielplanerare/ handläggare teknisk bokföring Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Linköping Sverige 2019-11-03 2019-11-03
Personalkonsulent Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Gotland Sverige 2019-10-04 2019-10-04
Stabsofficer Marinstaben Officer, Specialistofficer Haninge Sverige 2019-10-07 2019-10-07
Chef Tolkavdelningen, OR8 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2019-10-16 2019-10-16
Biträdande Signalskyddschef IT, Samband Luleå Sverige 2019-10-04 2019-10-04
Teknisk chef Irak04 Officer, Specialistofficer Bagdad Irak 2019-10-20 2019-10-20
Tekniker Teknik Karlskrona Sverige 2019-10-14 2019-10-14
Säkerhetsassistent GSS/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Stockholm Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Ammunitions/Minröjstekniker Eksjö Teknik Eksjö Sverige 2019-10-20 2019-10-20
Stabschef Irak04 Officer, Specialistofficer Bagdad Irak 2019-10-20 2019-10-20
Driftledare (OR 6) sökes till 32. Underrättelsebataljon, K 3 Officer, Specialistofficer Karlsborg Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Handläggare logistik Logistik, Transport Göteborg Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Stabsassistent vid P 4 Regementsstab - Genomförandeavdelningen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Skövde Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Sektionschefer inom server, nätverk och infrastruktur IT, Samband Håbo Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Stabsassistent Ledning Samband IT, Samband Luleå Sverige 2019-10-18 2019-10-18
Militär sambandstekniker F 21 Luleå IT, Samband Luleå Sverige 2019-10-18 2019-10-18
Handläggare Lönetvister HR Centrum Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Materielredogörare Skånska Gruppen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Lund Sverige 2019-09-18 2019-09-18
HR-generalist till FMLOG Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2019-10-04 2019-10-04
Speditör/Tullhandläggare till Försvarsmaktens Logistik, Transportkontoret Logistik, Transport Stockholm Sverige 2019-10-04 2019-10-04
Kvalificerad tullspecialist till Försvarsmaktens Logistik, Transportkontoret Logistik, Transport Stockholm Sverige 2019-10-04 2019-10-04
Tullhandläggare till Försvarsmaktens Logistik, Transportkontoret Logistik, Transport Stockholm Sverige 2019-10-04 2019-10-04
Förrådspersonal Logistik, Transport Upplands-Bro Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Stabsassistent till Marinstaben Karlskrona Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2019-09-27 2019-09-27
Stabsassistent till Marinstaben Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Haninge Sverige 2019-09-27 2019-09-27
Teleingenjör TB Linköping Teknik Linköping Sverige 2019-10-31 2019-10-31
Teleingenjör FTN Linköping Teknik Linköping Sverige 2019-10-31 2019-10-31
Säkerhetsassisten Marinstaben Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Funktionsföreträdare Förnödenhetsredovisning Logistik, Transport Boden Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Underrättelseofficer Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Meteorologassistent till Försvarsmaktens Meteorologi- och Oceanograficentrum (METOCC) Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Personaladministratör till Mali Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Gao Mali 2019-09-29 2019-09-29
Utbildningshandläggare till kvalitetssektionen Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-10-11 2019-10-11
Ing 2 söker två kompaniadministratörer Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Eksjö Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Planeringsofficer till Ledningsregementet Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Insatssoldater hösten 2019 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Halmstad Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Civil sambandstekniker IT, Samband Luleå Sverige 2019-10-04 2019-10-04
Drifttekniker stridsträningsanläggningen Teknik Skövde Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Personalvårdskonsulent Övriga befattningar Karlsborg Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Chef för Servicedesk Övriga befattningar Arboga Sverige 2019-10-11 2019-10-11
Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala söker civil administratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Uppsala Sverige 2019-09-27 2019-09-27
C Plut KGB Officer, Specialistofficer Såtenäs Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Driftstyrningsingenjör inom området Marinelektronik/Navigation Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Stabsofficer verkansunderrättelsetjänst Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Planeringsofficer samband Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2019-10-10 2019-10-10
Planeringsofficer (OR6) Officer, Specialistofficer Håbo Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Avdelningschef träningsavdelningen Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2019-10-10 2019-10-10
Yrkesinformatör till Norrbottensgruppen vid Norrbottens Regemente, I 19 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Utbildningsofficer till Norrbottengruppen vid Norrbottens Regemente, I 19 Officer, Specialistofficer Boden Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Bemanningshandläggare till HR – avdelningen på I 19 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2019-09-25 2019-09-25
13.Säkerhetsbataljon söker GSS/K till 334.Stab- och trosspluton Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Adjutant kompani Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2019-10-04 2019-10-04
Skaraborgs regemente P4 söker två adjutanter till bataljonsstab Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2019-10-04 2019-10-04
Underhållssoldat (OR 1-5) sökes till 32. Underrättelsebataljon, K 3 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Ledningssoldat (OR 1-5) sökes till 32. Underrättelsebataljon, K 3 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Teknisk officer - Mark Elektro till Fältsjukhuset Teknik Göteborg Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Teknisk chef Mali 12 Teknik Gao Mali 2019-10-20 2019-10-20
G6 Com Advisor ANA 209. Corps – Rådgivare samband/ledning Officer, Specialistofficer Afghanistan Afghanistan 2019-10-27 2019-10-27
Operatör säkerhetsunderrättelsetjänst teknisk inriktning Teknik Stockholm Sverige 2019-10-28 2019-10-28
Vakansrekrytering - Militärobservatör/Monitor till FN-insats i Jemen (OF-2/3) Officer, Specialistofficer Hudaydah Jemen 2019-09-29 2019-09-29
Assistent vid verksamhetsstöd Logistik, Transport Eksjö Sverige 2019-10-07 2019-10-07
UNDERRÄTTELSEOPERATÖR vid Särskilda operationsgruppen Övriga befattningar Karlsborg Sverige 2019-12-01 2019-12-01
UNDERSTÖDSOPERATÖR (Insatssjuksköterska) vid Särskilda operationsgruppen Hälso- & Sjukvård Karlsborg Sverige 2019-12-01 2019-12-01
SPECIALFÖRBANDSOPERATÖR vid Särskilda operationsgruppen Övriga befattningar Karlsborg Sverige 2019-12-01 2019-12-01
UNDERSTÖDSOPERATÖR (Amröjledare) vid Särskilda operationsgruppen Övriga befattningar Karlsborg Sverige 2019-12-01 2019-12-01
UNDERSTÖDSOPERATÖR (JTAC) vid Särskilda operationsgruppen Övriga befattningar Karlsborg Sverige 2019-12-01 2019-12-01
Stf kompanichef 51.Grundutbildningskompaniet (51.GU kompaniet) Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2019-09-19 2019-09-19
Handläggare logistik Logistik, Transport Motala Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Tekniksystemledare (TSL) för Teknisk bevakning Teknik Enköping Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Tekniksystemledare (TSL) för Taktiska ledningsstödsystem Mark Teknik Enköping Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Tekniksystemledare (TSL) för strategiska nät (FTN) Teknik Enköping Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Tekniksystemledare (TSL) för master och torn Teknik Enköping Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Systemingenjör inriktning Kontor Försvarsmaktens Nätoperatör Teknik Upplands-Bro Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Chaufför Logistik, Transport Jönköping Sverige 2019-10-11 2019-10-11
Administratör till Publikationsavdelningen Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Servertekniker inom lednings- och insatssystem IT, Samband Stockholm Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Kommunikatör Information, Media, Språk Haninge Sverige 2019-10-11 2019-10-11
Avdelningschef HvSS taktikavdelning snarast Officer, Specialistofficer Botkyrka Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Nätverkstekniker inom lednings- och insatssystem IT, Samband Stockholm Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Säkerhets (skydds) officer vid Västra Militärregionstaben (MR V), J2-avdelningen Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2019-10-20 2019-10-20
Insatschef Officer, Specialistofficer Luleå Sverige 2019-09-23 2019-09-23
Teknisk officer OR8 vid Milirärregion Mitt Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-10-31 2019-10-31
Handläggare Säkerhetstjänst Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2019-10-11 2019-10-11
Anestesiologer på deltid till Försvarsmakten Hälso- & Sjukvård Göteborg Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Logistikofficer Logistik, Transport Linköping Sverige 2019-10-10 2019-10-10
Verksamhetsarkitekt IT IT, Samband Stockholm Sverige 2019-10-04 2019-10-04
Arméstaben HR-handläggare Internationella Enskilda Insatser Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Artilleriregementet söker rekryteringssoldat Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Boden Sverige 2019-10-10 2019-10-10
Bevakningssoldat till FömedC Göteborg Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2019-11-30 2019-11-30
Sambandsbefäl/Signalskyddschef Mali 12 Officer, Specialistofficer Gao Mali 2019-09-22 2019-09-22
Materielhandläggare Logistik, Transport Arboga Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Sambandschef Mali 12 IT, Samband Gao Mali 2019-09-22 2019-09-22
Loadmaster till HAW (Heavy Airlift Wing) i Pápa, Ungern Officer, Specialistofficer Ungern - Pápa Ungern 2019-10-13 2019-10-13
G-båtsförare till Säkerhetskompani Sjö Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2019-09-30 2019-09-30
C NSE MALI12 Officer, Specialistofficer Gao Mali 2019-09-22 2019-09-22
Materielredogörare till Bohus Dalgruppen i Uddevalla Övriga befattningar Uddevalla Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Sjöövervakningsoperatörer, vikariat Övriga befattningar Göteborg Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Handläggare planering - militär grundutbildning i FM Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2019-10-07 2019-10-07
Sjöövervakningsoperatör GSS/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2019-10-13 2019-10-13
S4/S6 till Försvarsmusikens stab Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Utbildare Teknisk bevakning Övriga befattningar Halmstad Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Samverkansofficer IT, Samband Enköping Sverige 2019-09-23 2019-09-23
Serviceman till Tofta Skjutfält Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Gotland Sverige 2019-09-27 2019-09-27
Luftvärnsregementet i Halmstad söker en miljöhandläggare Logistik, Transport Halmstad Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Första ubåtsflottiljen söker logistikadministratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Första ubåtsflottiljen söker personaladministratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2019-10-13 2019-10-13
Planeringsofficer Mobilisering till Västra Militär regionen (MRV) Övriga befattningar Skövde Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Ledningssoldater, trossoldater och mekaniker till Säkerhetskompani Sjö (GSS/K) Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Blekinge flygflottilj söker plutonchef till 233 ammunition och basmaterielspluton Officer, Specialistofficer Ronneby Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Norra Smålandsgruppen/Ing 2 söker en Personal och rekryteringshandläggare. Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Eksjö Sverige 2019-09-27 2019-09-27
Officer vid S4 SpfE Stab Logistik, Transport Linköping Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Officer vid S5 SpfE Stab Logistik, Transport Linköping Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Planeringsingenjör för Signalspaningsflygplan och Regeringsflygplan Logistik, Transport Linköping Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Ing 2 HR-avd söker personalkonsulent Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Eksjö Sverige 2019-09-27 2019-09-27
HR-chef till Norrbottens regemente Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Boden Sverige 2019-09-23 2019-09-23
Personalkonsulent Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Projektsamordnare teknisk bevakning IT, Samband Boden Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Produktionsingenjör IP WAN till FMTIS IT, Samband Örebro Sverige 2019-10-31 2019-10-31
Flygplatsmän till Helikopterflottiljen Teknik Linköping Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Planeringsofficerare Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Förrådspersonal Logistik, Transport Gotland Sverige 2019-09-25 2019-09-25
Registrator Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Luleå Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Stabsassistent Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Logistikbefäl A4 Logistik, Transport Linköping Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Teknisk officer till Västerbottensgruppen Officer, Specialistofficer Umeå Sverige 2019-09-25 2019-09-25
Teleingenjör inom inbrottslarm, passage och CCTV IT, Samband Hästveda Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali Hälso- & Sjukvård Timbuktu Mali 2019-09-22 2019-09-22
Managementenheten vid Militärhögskolan Karlberg (MHS K) söker kurschef med HR-/Arbetsmiljökompetens, för tidsbegränsad placering Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Solna Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Lärare Stridsteknikavdelningen Övriga befattningar Botkyrka Sverige 2019-09-21 2019-09-21
Materielredogörare CVAT vid Skaraborgsgruppen, Skaraborgsregemente P4 Logistik, Transport Skövde Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Planerare inom infrastruktur till Militärhögskolan Karlberg Övriga befattningar Solna Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Produktionsplanerare med SAP-erfarenhet till teknisk sektion IT, Samband Enköping Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Regementsförvaltare FMLOG Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2019-10-05 2019-10-05
Stabsassistent till Arméstaben Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Stf C Säkplut Officer, Specialistofficer Såtenäs Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar 2020 Anmälan till utbildning Stockholm Sverige 2019-11-10 2019-11-10
Handläggare till Transportflygenheten Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Såtenäs Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Militära chefer till IT-området IT, Samband Stockholm Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Teknikledare LogE Teknik Umeå Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Administratör UtvE Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Administratör UtbE Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Kvarn Sverige 2019-09-23 2019-09-23
Tekniker Teknik Haninge Sverige 2019-09-25 2019-09-25
IT-Tekniker Windows IT, Samband Arboga Sverige 2019-09-29 2019-09-29
IT-Tekniker Windows IT, Samband Arboga Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Musiker Klarinett Arméns Musikkår, Vikariat Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Stabsassistent Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Linköping Sverige 2019-10-27 2019-10-27
Chef för ledningsstödsavdelningen IT, Samband Håbo Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Sambandstekniker IT, Samband Linköping Sverige 2019-10-27 2019-10-27
Stabshandläggare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Solna Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Taktikofficer/taktikbefäl ledning Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2019-10-31 2019-10-31
Operatör säkerhetsunderrättelsetjänst Säkerhets- & Underrättelsetjänst Stockholm Sverige 2019-10-28 2019-10-28
Förrådspersonal FörsA Göteborg Logistik, Transport Göteborg Sverige 2019-09-26 2019-09-26
Flygplatsman Övriga befattningar Luleå Sverige 2019-09-17 2019-09-17
Logistikenheten Skövde söker kundmottagare Teknik Skövde Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Stabsofficer Genomförandeledning Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2019-09-22 2019-09-22
ANSÖKAN FÖR GSS K/T TILL SOU, AROU och ROU med utbildningsstart 2020 Anmälan till utbildning Flera orter Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Inköpare Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Arboga Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Simulatoringenjör till Skaraborgs flygflottilj, F7 Teknik Lidköping Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Administrativ assistent 72.PBat Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Lund Sverige 2019-09-25 2019-09-25
Personalkonsulent till Grundutbildningen vid P 7 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Lund Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Ing 2 söker rekryteringskoordinator Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Eksjö Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Administratör/adjutant Övriga befattningar Gotland Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Sjöstridsskolan söker Handläggare försörjning/Administratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Navigationslärare till Nautiska sektionen, Sjöstridsskolan Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Kommunikationschef till Skaraborgs flygflottilj, F7 Övriga befattningar Lidköping Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Ställföreträdande Avdelningschef Övriga befattningar Enköping Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Telefonist Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Örebro Sverige 2019-09-27 2019-09-27
Säkerhetshandläggare J2 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Halmstad Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Driftstyrningsingenjör Officer, Specialistofficer Karlskrona Sverige 2019-10-06 2019-10-06
K 3 FÖS söker SERE-instruktör (OR6) Officer, Specialistofficer Karlsborg Sverige 2019-10-27 2019-10-27
Yrkesinformatör till Marinbasen Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlskrona Sverige 2019-09-25 2019-09-25
Larmtekniker teknisk bevakning IT, Samband Uppsala Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Lärare internationell tjänst Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-10-31 2019-10-31
Stf HR-chef till HKV STAB Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Blekinge flygflottilj söker förbandsekonom till flottiljstabens planavdelning Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Ronneby Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Blekinge flygflottilj söker HR-specialist rehabilitering till flottiljstaben Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Ronneby Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Blekinge flygflottilj söker systemtekniker till 24.Flygbaskompaniet IT, Samband Ronneby Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Blekinge flygflottilj söker administratör till Basenheten, 23.Flygbaskompaniet Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Ronneby Sverige 2019-09-20 2019-09-20
SAP Lösningsarkitekt för Försvarsmaktens BI-lösning IT, Samband Enköping Sverige 2019-09-30 2019-09-30
HR-administratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Skövde Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Verksamhetsäkerhetsofficer till MR M Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Logistikofficer Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Sektionschef S3/5 Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Materielhandläggare Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Sektionschef Säkerhets- & Underrättelsetjänst Linköping Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Bataljonsmentor till Livgardesgruppen Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Utbildningsofficer till Livgardesgruppen Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Musiker tuba vid Marinens musikkår Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2019-09-29 2019-09-29
13.säkerhetsbataljon söker GSS/K (OR1-5) till 311.Funktionspluton Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Upplands-Bro Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Avdelningschef IT, Samband Enköping Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Förrådsman tillsvidare FörsA Malmen Logistik, Transport Linköping Sverige 2019-09-30 2019-09-30
K 3 Söker Yrkesinformatör GSS/K Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Handläggare inom integrerat logistik stöd Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Karlskrona Sverige 2019-10-01 2019-10-01
13.Säkerhetsbataljonen söker Stridsledare Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2019-10-27 2019-10-27
Stridsledningsbefäl Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2019-09-29 2019-09-29
13.Säkerhetsbataljon söker Kvartermästare Officer, Specialistofficer Uppsala Sverige 2019-10-27 2019-10-27
Programmerare IT, Samband Stockholm Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Logistikhandläggare till Militärhögskolan Karlberg Logistik, Transport Solna Sverige 2019-09-17 2019-09-17
F 21 rekrytering flottiljförvaltare OR9 Officer, Specialistofficer Luleå Sverige 2019-09-24 2019-09-24
Har du en akademisk examen och vill bli officer vid Luftvärnsregementet Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2019-09-22 2019-09-22
HR/Log-Administratör Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Stabsofficer OF-3 till Högkvarteret Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2019-10-31 2019-10-31
Livgardet/Swedint söker en stabsofficer för tjänstgöring som kurschef/instruktör vid Finnish Defence Forces International Centre (Fincent) Officer, Specialistofficer Tuusula Finland 2019-09-30 2019-09-30
Handläggare ledningssystem Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2019-09-30 2019-09-30
U2 ISR Deputy Chief MINUSMA MALI Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2019-09-22 2019-09-22
STABSOFFICER G4 MINUSMA Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2019-09-22 2019-09-22
SO MOVCON MINUSMA Officer, Specialistofficer Stockholm Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Utbildningsofficer OR 6 vid Skaraborgsgruppen, Skaraborgsregemente P4 Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Teknisk bokförare Teknik Ronneby Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Frekvens och signalskyddshandläggare IT, Samband Stockholm Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Insatsledare till Mellersta Militärregionen Övriga befattningar Upplands-Bro Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Stabsofficer till samordningsavdelningen vid Resursproduktionsenheten Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2019-09-22 2019-09-22
SOFU 19 Officer, Specialistofficer Linköping Sverige 2019-09-22 2019-09-22
IKT-pedagog till Sjöstridsskolan Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Bibliotekarie till Marinens bibliotek - Sjöstridsskolan Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2019-10-06 2019-10-06
Blekinge flygflottilj söker ammunitionstekniker till 22.Flygunderhållskompaniet Officer, Specialistofficer Ronneby Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Materielledare fältförplägnadsmateriel och säkerhetsmateriel klättring Logistik, Transport Flera orter Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Kundansvarig Mitt till TVK Ledsyst IT, Samband Enköping Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Försörjningsofficer Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Transportofficer till Militär Region Mitt Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Söker soldater till vakten Säkerhets- & Underrättelsetjänst Visby Sverige 2019-10-30 2019-10-30
HR-generalist arbetsmiljö Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Enköping Sverige 2019-09-22 2019-09-22
Funktionsföreträdare Bearbetning, militär Säkerhets- & Underrättelsetjänst Uppsala Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Två Miljöhandläggare till Marinbasen Övriga befattningar Karlskrona Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Första ubåtsflottiljen söker sjömän Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlskrona Sverige 2019-10-20 2019-10-20
Första ubåtsflottiljen söker ubåtskock Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlskrona Sverige 2019-10-20 2019-10-20
Utredningsgruppchef Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-11-10 2019-11-10
Systemomperatör Radio/Sensor IT, Samband Upplands-Bro Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Officer Elfsborgsgruppen Officer, Specialistofficer Göteborg Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Systemoperatör IP/SATCOM Teledriftcentralen IT, Samband Upplands-Bro Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Drifttekniker IT, Samband Uppsala Sverige 2019-09-30 2019-09-30
GOTLANDS REGEMNTE SÖKER VAKTCHEF/INSATSCHEF (C IBSS) OR-6/OR-7 Säkerhets- & Underrättelsetjänst Visby Sverige 2019-10-30 2019-10-30
Funktionsföreträdare Serviceförråd Logistik, Transport Boden Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Kock GSS/K till 1.Logstödsplutonen i Karlskrona Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlskrona Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Besiktningstekniker Skövde Teknik Skövde Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Ställföreträdande detaljchef Älvdalens skjutfält Övriga befattningar Älvdalen Sverige 2019-10-18 2019-10-18
Verkstads/maskinlärare Skeppstekniska sektionen Sjöstridsskolan Teknik Karlskrona Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Maskinlärare till Skeppstekniska sektionen Sjöstridsskolan Teknik Karlskrona Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Larmtekniker IT, Samband Lidköping Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Planeringsofficer till Internationella Utbildningsenheten Officer, Specialistofficer Upplands-Bro Sverige 2019-09-21 2019-09-21
Praktikant till Försvarsmaktens högkvarter VT 2020 Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-10-13 2019-10-13
HL SÄK Säkerhets- & Underrättelsetjänst Enköping Sverige 2019-09-20 2019-09-20
Insatsledare S3 Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2020-01-01 2020-01-01
4.e Ledningsambandsbataljon söker Ledningssystemsofficer IT, Samband Enköping Sverige 2020-01-01 2020-01-01
4.e Ledningsambandsbataljon söker Ledningssystemsofficer OF3 IT, Samband Enköping Sverige 2020-01-01 2020-01-01
Logistiksoldater till 2.logstödsplutonen på Berga Logistik, Transport Haninge Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Försörjningsofficerare (OR6) till 2.logstödsplutonen på Berga Logistik, Transport Haninge Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Web Administratör till avdelningen för Grafisk Produktion Information, Media, Språk Stockholm Sverige 2019-10-01 2019-10-01
Linuxförvaltare till Systemförvaltningsenheten IT, Samband Enköping Sverige 2019-09-20 2019-09-20
C FuhS Teknik Linköping Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Militärobervatör, Indien/Pakistan (Kashmir) Officer, Specialistofficer Indien/Pakistan Indien/Pakistan 2019-09-19 2019-09-19
Militärobservatör/Monitor till FN-insats i Jemen (OF-2/3) Officer, Specialistofficer Hudaydah Jemen 2019-09-19 2019-09-19
Underrättelseassistent (OR 1-5) sökes till 32. Underrättelsebataljon, K 3 Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2019-09-30 2019-09-30
K 3 SFS söker Hoppmästare Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Karlsborg Sverige 2019-09-29 2019-09-29
K 3 Söker Stabsofficerare till Irak04 Officer, Specialistofficer Bagdad Irak 2019-09-26 2019-09-26
Officer flygstridsledare OR6/7 Övriga befattningar Lidköping Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Röjdykare inför utb 2020/2021 (specialist+off) Officer, Specialistofficer Haninge Sverige 2020-08-01 2020-08-01
Röjdykare inför utb 2020/2021 (GSS) Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Haninge Sverige 2020-08-01 2020-08-01
Praktikant till Försvarsmaktens Högkvarter VT 2020 Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Stockholm Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Verksamhetssäkerhetsofficer till MRV Officer, Specialistofficer Skövde Sverige 2019-09-30 2019-09-30
4.e Ledningsambandsbataljon söker Driftledare informationssystem IT, Samband Enköping Sverige 2020-01-01 2020-01-01
Personalbefäl till Regional Stab Mitt Administration, Ekonomi, Juridik, HR/Personal Upplands-Bro Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Ledningssystemofficer TDC IT, Samband Håbo Sverige 2019-10-07 2019-10-07
Stabsofficer (OF2) med inriktning säkerhetsförband och markstrid Officer, Specialistofficer Håbo Sverige 2019-09-29 2019-09-29
Försvarsmeteorolog - Uppsala Övriga befattningar Uppsala Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Försvarsmeteorolog till flygflottiljen i Såtenäs Övriga befattningar Lidköping Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Försvarsmeteorolog till Helikopterflottiljen i Linköping Övriga befattningar Linköping Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Försvarsmeteorolog till flygflottiljen i Luleå Övriga befattningar Luleå Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Försvarsmeteorolog till flygflottiljen i Ronneby Övriga befattningar Ronneby Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Försvarsmeteorolog - Lund Övriga befattningar Lund Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Försvarsmeteorolog - Stockholm Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-10-15 2019-10-15
Intresseanmälan pilottester Anmälan till utbildning Uppsala Sverige 2020-05-15 2020-05-15
Intresseanmälan genomförande av test - FLYGSTRIDSLEDARE Anmälan till utbildning Uppsala Sverige 2020-05-15 2020-05-15
Stabsofficer Arméstaben internationella insatser IRAK Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Stabsofficer arméstaben internationella relationer FINLAND Övriga befattningar Enköping Sverige 2019-10-30 2019-10-30
Stabsofficer Arméstaben Internationella Enskilda Insatser Officer, Specialistofficer Enköping Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Försvarsmakten söker Chef insatsberedd skyddsstyrka (C IBSS) till Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg Gruppbefäl, Soldater, Sjömän Göteborg Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Chefsurvalsgrupp 2020 Övriga befattningar Stockholm Sverige 2019-10-04 2019-10-04
Officer i striltjänst Luftbevakning Officer, Specialistofficer Hästveda Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Lärare (OR 7) till BBS R3 Halmstad Officer, Specialistofficer Halmstad Sverige 2019-09-19 2019-09-19
Sambandstekniker Teknik Haninge Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Markstridsskolan söker Stf Sektionschef på SOU-avdelningen Övriga befattningar Kvarn Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Markstridsskolan söker Sektionschef på SOU-avdelningen Övriga befattningar Kvarn Sverige 2019-09-30 2019-09-30
Företrädesrätt Övriga befattningar Flera orter Sverige 2022-12-31 2022-12-31
Officer/Specialistofficer i Striltjänst - Flygstridsledare Luleå Övriga befattningar Luleå Sverige 2019-10-31 2019-10-31