Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör
universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva
utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för
hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför
verksamheten.


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag drygt 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ
personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om
arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet
och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap,
kriminologi och human resource management. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs
universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom
forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor bland annat ett delat
föreståndarskap för Centrum för global human recource management (CGHRM) tillsammans med Handelshögskolan i
Göteborg.


Ämne
Arbetsvetenskap


Ämnesbeskrivning
Arbetsvetenskapen söker förstå och förklara arbetets betydelse i människors liv. Vid Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap i Göteborg är den huvudsakliga inriktningen samhällsvetenskaplig. Detta innebär att arbetssociologiska
och arbetspsykologiska perspektiv dominerar. Forskning och undervisning om teknisk arbetsvetenskap och ergonomi
förekommer emellertid. Centrala forsknings- och undervisningsområden är arbetsmiljöns och arbetsorganisationens
betydelse, arbetsmarknadens utformning och utveckling. konflikter i arbetslivet, ledarskap och organisation samt relationen
mellan arbete, övrigt liv och identitet.


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är inriktade mot undervisning och forskning inom det arbetsvetenskapliga fältet.
I anställningen ingår:
- undervisning i grundutbildningen, främst inom kandidatutbildningen Arbetsvetarprogrammet – programmet för analys
och utvärdering av arbete och arbetsmarknad (särskilt arbetsvetenskaplig teori samt utvärderings- och utredningsmetodik)
- programansvar för Arbetsvetarprogrammet
- handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå
- medverkan i ämnes- och kursutveckling samt pedagogiskt utvecklingsarbete
- egen kompetensutveckling och egen forskning
- kontakter och samverkan med det omgivande samhället
- administrativt arbete utöver kursadministration


Undervisningen i denna anställning bedrivs i huvudsak på svenska men mindre inslag på engelska kan förekomma. Den som
anställs ska inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk
av svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.


Undervisningen är förlagd till grund- och avancerad nivå men undervisning på forskarnivå kan förekomma.
Då externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet,
ingår det i arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete med att finna extern finansiering.

 

För behörighetskrav, bedömningsgrunder etc samt ansökan se:  www.gu.se/ledigaanstallningar

Sista ansökningsdag: 2017-11-28

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad
annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemanningsoch
rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.