Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
Biträdande universitetslektor Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2019/12 2019-02-08 2019-02-08
Doktorand i ämnet vårdvetenskap Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2019/11 2019-02-20 2019-02-20
Doktorand i ämnet vårdvetenskap Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2019/10 2019-02-20 2019-02-20
Doktorand i Oral patologi. Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2019/9 2019-02-08 2019-02-08
Universitetslektor i historia Fakulteten för lärande och samhälle REK2.2.1-2019/8 2019-02-04 2019-02-04
Amanuens i kriminologi, 2 st Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1 2019/7 2019-01-20 2019-01-20
Universitetslektor i studie- och yrkesvägledning Fakulteten för lärande och samhälle REK2.2.1-2019/6 2019-02-01 2019-02-01
Bibliotekarie med inriktning mot undervisning, minst 1 Gemensamt verksamhetsstöd REK2.2.1-2019/4 2019-01-28 2019-01-28
Universitetsadjunkt i SO med didaktisk inriktning mot F3 och 4-6 Fakulteten för lärande och samhälle REK2.2.1-2019/5 2019-02-01 2019-02-01
Universitetslektor i specialpedagogik, minst en Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/295 2019-02-01 2019-02-01
Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot skolledarskap Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/308 2019-02-15 2019-02-15
Universitetslektor i global politik med huvudsaklig inriktning mot Freds- och konfliktvetenskap och ekonomisk utvecklingsteori Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2019/3 2019-01-21 2019-01-21
Projektassistent till Institutionen för kriminologi Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2019/2 2019-01-25 2019-01-25
Vikarierande universitetsadjunkt i socialt arbete inriktning migration Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2019/1 2019-01-18 2019-01-18
PhD student Position in Interaction Design Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/312 2019-01-31 2019-01-31
PhD student Position in Media and Communication Studies Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/311 2019-01-31 2019-01-31
Administrativ assistent Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/304 2019-01-18 2019-01-18
Prefekt till institutionen för socialt arbete Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/293 2019-01-31 2019-01-31
Biträdande lektor i sexologi och sexualitetsstudier Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/270 2019-01-20 2019-01-20
Associate senior lecturer in Criminology Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/274 2019-01-20 2019-01-20
Biträdande lektor i socialt arbete Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/272 2019-01-20 2019-01-20
Biträdande lektor i vårdvetenskap Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/277 2019-01-20 2019-01-20
Biträdande lektor i vårdvetenskap Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/276 2019-01-20 2019-01-20
Biträdande lektor i socialt arbete med inriktning barn Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/273 2019-01-20 2019-01-20
Biträdande lektor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/271 2019-01-20 2019-01-20
Associate senior lecturer in Biomedical science with a focus on studies of biomolecules using neutron and X-ray methodologies Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/269 2019-01-20 2019-01-20
Associate senior lecturer in Biomedical science, with a focus on bioelectronics Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/268 2019-01-20 2019-01-20