Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
Universitetslektor i specialpedagogik, minst en Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/295 2019-01-11 2019-01-11
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/294 2018-12-26 2018-12-26
Universitetslektor i fysik, minst en Fakulteten för teknik och samhälle Rek2.2.1-2018/239 2018-12-13 2018-12-13
Prefekt till institutionen för socialt arbete Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/293 2019-01-31 2019-01-31
PhD student position “Wireless biosensors” Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/290 2018-12-25 2018-12-25
Studie- och karriärvägledare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/292 2018-12-21 2018-12-21
Projektledare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/291 2018-12-18 2018-12-18
Studie- och karriärvägledare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/289 2019-12-18 2019-12-18
Universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/288 2019-01-15 2019-01-15
Post-doc/Researcher position: Neutron Scattering and Selective Deuteration for the Study of Metabolon Formation Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/286 2019-01-15 2019-01-15
Universitetsadjunkt i Svenska med didaktisk inriktning, grundskolans tidigare år, minst en Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/243 2018-12-18 2018-12-18
Forskningsassistent/Research assistant in Migration Studies (IMER) Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/287 2018-12-17 2018-12-17
Biträdande lektor i sexologi och sexualitetsstudier Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/270 2019-01-20 2019-01-20
Assistent till Storm, arbete med kommunikation Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1 2018/285 2018-12-17 2018-12-17
Associate senior lecturer in Criminology Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/274 2019-01-20 2019-01-20
Biträdande lektor i socialt arbete Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/272 2019-01-20 2019-01-20
Biträdande lektor i vårdvetenskap Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/277 2019-01-20 2019-01-20
Biträdande lektor i vårdvetenskap Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/276 2019-01-20 2019-01-20
Biträdande lektor i socialt arbete med inriktning barn Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/273 2019-01-20 2019-01-20
Biträdande lektor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/271 2019-01-20 2019-01-20
Associate senior lecturer in Biomedical science with a focus on studies of biomolecules using neutron and X-ray methodologies Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/269 2019-01-20 2019-01-20
Associate senior lecturer in Biomedical science, with a focus on bioelectronics Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/268 2019-01-20 2019-01-20
Enhetschef för IT-service Gemensamt verksamhetsstöd REK2.2.1-2018/284 2018-12-21 2018-12-21
Projektassistent Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/283 2018-12-14 2018-12-14
Doktorander i naturvetenskapernas och matematikens didaktik inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/279 2019-01-14 2019-01-14
Doktorander i svenska med didaktisk inriktning inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/280 2019-01-14 2019-01-14
Doktorander i idrottsvetenskap med inriktning humaniora och samhällsvetenskap inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/281 2019-01-14 2019-01-14
Studie- och karriärvägledare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/282 2018-12-14 2018-12-14
Administrativ handläggare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/278 2018-12-21 2018-12-21
Tandsköterska till avdelningen för pedodonti Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/267 2018-12-11 2018-12-11
Forskningsadministratör Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/266 2018-12-10 2018-12-10
Professor Fakulteten för Hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/265 2018-12-26 2018-12-26
Klinisk universitetsadjunkt i omvårdnad med inr somatisk vård Fakulteten för Hälsa och samhälle Rek2.2.1-2018/261 2018-12-20 2018-12-20
Klinisk universitetsadjunkt i omvårdnad med inr vård av äldre Fakulteten för Hälsa och samhälle Rek2.2.1-2018/260 2018-12-20 2018-12-20
Föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/252 2018-12-11 2018-12-11
Professor in Materials Science Fakulteten för teknik och samhälle Rek2.2.1-2018/247 2019-01-10 2019-01-10