Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
Doktorand Fakulteten för hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/202 2018-10-25 2018-10-25
Universitetsadjunkt Fakulteten för hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/196 2018-10-25 2018-10-25
Projektledare vid Regionalt utvecklingscentrum Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/190 2018-10-05 2018-10-05
Tandsköterska, minst 1 till avdelningen för pedodonti Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/204 2018-10-12 2018-10-12
Universitetslektor i Urbana studier med inriktning mot fysisk planering, minst en Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/199 2018-10-24 2018-10-24
Three doctoral positions in Global Politics Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/178 2018-10-16 2018-10-16
Systemförvaltare av utbildningsdatabas Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/205 2018-10-08 2018-10-08
Lokalvårdare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/203 2018-10-08 2018-10-08
Studieadministratör Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/201 2018-10-11 2018-10-11
Universitetsadjunkt i Bild och lärande Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/187 2018-10-17 2018-10-17
Utbildningskoordinator Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/200 2018-10-07 2018-10-07
Doktorand i Internationell migration och etniska relationer (IMER) Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/179 2018-10-16 2018-10-16
Universitetslektor i Urbana Studier med inriktning mot arkitektur och urban gestaltning, minst en Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/198 2018-10-23 2018-10-23
Universitetsadjunkt i Odontologi med inriktning Oral hälsa till Tandhygienistprogrammet Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/197 2018-10-05 2018-10-05
Prefekt för institutionen Samhälle, kultur och identitet Fakulteten för lärande och samhälle REK 2.2.1-2018/189 2018-10-03 2018-10-03
Doktorand Fakulteten för hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/195 2018-10-31 2018-10-31
Doktorand i urbana studier, 2 st Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/194 2018-10-15 2018-10-15
Doktorand i Urbana Studier med placering på K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/193 2018-10-05 2018-10-05
Universitetslektor i Datavetenskap: Människa-dator interaktion, minst en Fakulteten för teknik och samhälle Rek2.2.1-2018/192 2018-10-14 2018-10-14
Universitetslektor i medieteknik med inriktning webbutveckling, minst en Fakulteten för teknik och samhälle Rek2.2.1-2018/191 2018-10-14 2018-10-14