Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
Studieadministrativ handläggare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/3 2018-02-01
Tandsköterska till avdelningen för cariologi. Odontologiska fakulteten REK. 2.2.1 2018/5 2018-02-01
Adjunkt i materialvetenskap och produktionsutveckling Fakulteten för teknik och samhälle REK 2.2.1 2018/4 2018-01-31
Administrativ assistent Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/2 2018-01-23
Tandläkare till anställning som klinisk assistent Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/1 2018-01-23
Vicedekan Fakulteten för lärande och samhälle REK 2.2.1-2017/286 2018-02-04
Prodekan Fakulteten för lärande och samhälle REK 2.2.1-2017/285 2018-03-04
Three PhD positions in International Migration and Ethnic Relations (IMER) (100%) Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2017/298 2018-02-01
Tandläkare till anställning som klinisk assistent avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2017/297 2018-01-22
Prefekt för institutionen Natur, miljö och samhälle Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2017/229 2018-02-04
Doktorander i Pedagogik inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2017/292 2018-01-21
Doktorander i Idrottsvetenskap inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2017/289 2018-01-21
Doktorander i historia och historiedidaktik inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2017/288 2018-01-21
PhD position in the field of Criminology (at least 2 positions) Fakulteten för hälsa och samhälle REK 2.2.1-2017/276 2018-01-22