Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
Internationell handläggare med inriktning på bostad Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/91 2018-05-02 2018-05-02
ST-tandläkare i odontologisk radiologi Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/92 2018-05-10 2018-05-10
Senior Lecturer in Communication for Development Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/56 2018-04-30 2018-04-30
Administrativ chef Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/90 2018-05-13 2018-05-13
Universitetslektor i design, minst 1 år Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/89 2018-05-08 2018-05-08
Post-doc Fakulteten för hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/87 2018-04-30 2018-04-30
Universitetsadjunkt i pedagogik, minst en, inriktning mot fritidshem Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/88 2018-04-30 2018-04-30
Universitetsadjunkt i pedagogik, minst en Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/86 2018-04-30 2018-04-30
Universitetsadjunkt i barn och ungdomsvetenskap Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/85 2018-04-30 2018-04-30
Universitetsadjunkt i pedagogik Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/74 2018-04-30 2018-04-30
Bibliotekarie Universitetsbiblioteket Rek 2.2.1-2018/84 2018-04-30 2018-04-30
Universitetslektor i global politik med inriktning mot mångfaldsstudier och genusvetenskap, minst 50% Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/83 2018-04-30 2018-04-30
Universitetslektor i global politik med huvudsaklig inriktning mot statsvetenskap, eller internationella relationer och/eller mänskliga rättigheter, 50-100% Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/82 2018-04-30 2018-04-30
Universitetslektor i global politik med inriktning mot internationell migration och etniska relationer (IMER), minst 50 % Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/81 2018-04-30 2018-04-30
Studieadministratör Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/80 2018-04-27 2018-04-27
Doktorand i Urbana Studier Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/79 2018-05-07 2018-05-07
Doktorand i Urbana studier Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/78 2018-05-07 2018-05-07
Post-doctoral position focusing on on public transport in sustainable cities and regions Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/77 2018-05-07 2018-05-07
Arkivarie Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/76 2018-04-27 2018-04-27
Technician/Project assistant (at least one): “Pharmaceutical excipients” Fakulteten för hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/75 2018-04-26 2018-04-26
Tandläkare Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/73 2018-04-25 2018-04-25
Adjungerad adjunkt i serieskapande, minst 20 % Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/72 2018-05-02 2018-05-02
Konstnärlig adjunkt i grafisk design, 50 % Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/71 2018-05-02 2018-05-02
Vikarierande lektor i global politik med inriktning mot europastudier Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/58 2018-04-27 2018-04-27
Rektors sekreterare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/70 2018-05-06 2018-05-06
Administrativ handläggare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/69 2018-04-23 2018-04-23
Universitetslektor i arabiska med didaktisk inriktning Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/59 2018-04-20 2018-04-20
Universitetsadjunkt i idrottsdidaktik minst 80% Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/68 2018-04-20 2018-04-20
Universitetslektor i Idrottsvetenskap minst 80% Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/67 2018-04-20 2018-04-20
Tandsköterskor Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/64 2018-05-03 2018-05-03
Konstnärlig lektor i grafisk design, minst en Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/53 2018-04-30 2018-04-30
Associate senior lecturer in design theory and practice Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/52 2018-04-30 2018-04-30
Associate senior lecturer in design with a specific focus on sustainability and social change Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/51 2018-04-30 2018-04-30
Associate senior lecturer in interaction technologies within ubiquitous computing Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/50 2018-04-30 2018-04-30
Tandläkare till tandvårdshögskolans jourmottagning Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/46 2018-04-20 2018-04-20
ST-tandläkare i oral protetik, placering Halmstad Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/44 2018-04-24 2018-04-24