Anställning Placering Ref.nummer Sista ansökningsdag
Specialpedagog Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/30 2018-02-27
Universitetslektor i specialpedagogik med inriktning mot neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/29 2018-03-31
Universitetslektor i specialpedagogik med inrikting mot matematikdidaktik Fakulteten för lärande och samhälle Rek2.2.1-2018/28 2018-03-31
IT-tekniker med pedagogisk inriktning Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1 2018/27 2018-03-01
IT-ingenjör med inriktning mot forskning och undervisning Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1 2018/26 2018-02-22
Post Doc Position in IMER Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/25 2018-03-15
Internationell handläggare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/23 2018-02-27
Lecturer in Interaction Design with focus on Interaction Technology Fakulteten för kultur och samhälle REK 2.2.1-2018/24 2018-02-25
Forskare Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2017/22 2018-03-20
Post-doc/Researcher position Fakulteten för hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/21 2018-02-28
Universitetsadjunkt/övertandläkare i odontologisk röntgendiagnostik Odontologiska fakulteten REK 2.2.1 2018/18 2018-03-07
Lokalvårdschef Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/20 2018-02-23
Doktorander till nationell forskarskola i specialpedagogik Fakulteten för lärande och samhälle REK 2.2.1 2018/19 2018-03-31
Utbildningskoordinator/kvalificerad utbildningshandläggare Gemensamt verksamhetsstöd REK 2.2.1-2018/14 2018-02-23
Post-doc/Researcher position Fakulteten för hälsa och samhälle REK 2.2.1-2018/9 2018-02-28
Prodekan Fakulteten för lärande och samhälle REK 2.2.1-2017/285 2018-03-04