Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vid Fakulteten för kultur och samhälle arbetar vi med frågor som rör hållbar stadsutveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter, migrationens effekter, medier och kommunikation, kulturstudier och mycket mera. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora och design. Många av högskolans engelskspråkiga utbildningar finns hos oss. Vår verksamhet finns i byggnaden Niagara på Universitetsholmen i centrala Malmö. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institution
Institutionen för globala politiska studier är en flervetenskaplig undervisnings- och forskningsmiljö som är uppbyggd kring åtta ämnen: Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Internationella relationer, Mänskliga rättigheter och Statsvetenskap.

Innehåll och arbetsuppgifter
I den aktuella anställningen/anställningarna ingår att självständigt utföra undervisning främst på kurser inom programmet i Europastudier, på grundnivå. Målsättningen med Europastudier: Politik, samhällen och kulturer, kandidatprogram är att erbjuda en utbildning som integrerar kunskap och kritiskt tänkande där politiska, historiska, ekonomiska, juridiska, geografiska och kulturella perspektiv på europeiska förändringsprocesser är centrala. Annan undervisning i andra program och kurser kan också bli aktuell – även på avancerad nivå. Forskning/kompetensutveckling ingår i anställningen och kurs- och programansvar kan ingå.

I undervisningsarbetet ingår normalt att planera och utföra föreläsningar, handledning, examinationer, praktiska övningar, workshops och seminarier. Undervisning är på engelska.

Arbetsuppgifterna omfattar även administrativa uppgifter vid institutionen, liksom deltagande i institutionsgemensamma aktiviteter och medverkan i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Som universitetslektor förväntas du medverka i den universitet- och institutionsgemensamma utvecklingen av forskning, utbildning och samverkan samt att genom forskning – självständigt och tillsammans med andra i miljön verksamma forskare – bidra till utvecklingen av kunskaps- och forskningsområdet. 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen med relevans för Europastudier, eller motsvarande,
 2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning,
 3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet.

Specifikt för denna anställning krävs:

 • dokumenterad förmåga att undervisa och kommunicera på engelska och (eventuellt på sikt) även svenska,
 • dokumenterat mycket god samarbetsförmåga,
 • dokumenterad erfarenhet av att undervisa och forska i Europastudier, särskilt i frågor om europeisk kultur, (idé)historia och politik; olika forskningsmetoder; samt dokumenterad erfarenhet av handledning av studenter.

Bedömningsgrunder
Såsom bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör krav för behörighet för anställningen.

Upplysningar
Rebecka Forslund, HR specialist, rebecka.forslund@mau.se
Magnus Ericson, prefekt, magnus.ericson@mau.se
Johan Modée, enhetschef, johan.modee@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-08-31. 

För denna anställning kommer det inte ges någon kompletteringstid efter sista ansökningsdag.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning)

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2019/189, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2019/189.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som påbörjas senast 1 februari 2020, eller enligt överenskommelse om annat startdatum.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Malmö universitet tillämpar 6 mån provanställning.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO-s, Lena Isaksson, lena.isaksson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Välkommen med din ansökan!