Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Arbetsplats
Fakulteten för hälsa och samhälle har program och kurser inom bland annat omvårdnad, biomedicin, kriminologi, sexologi, funktionshinder- och rehabiliteringsvetenskap och socialt arbete. De flesta utbildningar leder till en yrkesexamen men det går också att läsa vidare på avancerad nivå inom flertalet ämnen. Vid fakulteten bedrivs såväl medicinsk som samhällsvetenskaplig forskning och ett antal stora forskargrupper finns inom biomedicinsk vetenskap, sexologi, kriminologi och social utsatthet. Forskningen är mångfacetterade och har en nära koppling till samhälle och näringsliv.

Som kvalitetskoordinator kommer du att arbeta för Fakulteten för hälsa och samhälle och vara organiserad vid Gemensamt verksamhetsstöd. Du kommer att ha ett nära samarbete med vice dekan med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå. Ditt huvudsakliga arbete sker vid fakulteten med arbetsplatsplacering tillsammans med övriga medarbetare på kansliet.

Innehåll och arbetsuppgifter
Som kvalitetskoordinator kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att:
- granska och kvalitetssäkra förslag till ny utbildning, revidering av utbildning samt avveckling av utbildning
- vara sakkunnig avseende kvalitetsaspekter i utbildningsfrågor på fakultetsnivå
- utreda övriga utbildningsrelaterade frågor på begäran av utbildningsnämnd och prefekter
- sammanställa och genomföra utvärderingar och enkäter
- bearbeta och sammanställa utförda utvärderingar och enkäter
- samordna och stödja i arbetet med interna och externa utvärderingar av utbildningar inom fakulteten
- kvalitetssäkra utbildningar och kurser på uppdrag av dekan (revision)
- hantera remisser inom utbildningsområdet samt sammanställa fakultetsövergripande svar
- bereda ärenden inom Utbildningsnämnden
- löpande arbeta med revidering av och uppdatering av utbildningsnämndens anvisningar och dokument.
- granska styrdokument kopplade till kvalitet
- uppdatera utbildningsnämndens webbsida
- delta i Malmö universitets nätverk för kvalitetskoordinatorerna
- samordna kvalitetsdialoger på olika nivåer.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha akademisk examen, minst kandidatexamen, inom ett utbildningsområde som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten samt ha gedigen erfarenhet av arbete inom högskolesektorn. Erfarenhet av kvalitetsarbete eller kvalificerat administrativt arbete är meriterande.

Du behöver kunna utrycka dig i tal och skrift i svenska och engelska eftersom vi arbetar i en internationell miljö. Du behöver även ha en språklig analytisk förmåga. Som person ser vi att du är självgående, serviceinriktad, strukturerad och har god samarbetsförmåga.

Upplysningar
Administrativ chef, Stephan Gavare, 040-6657835
Vice dekan, Christel Bahtsevani, 040-6657427
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-08-11.

Övrigt
Tjänsten är på heltid och tidsbegränsad t o m 2020-01-31.
Christel Bahtsevani är tillgänglig för frågor angående tjänsten 24-28 juni.
Stephan Gavare är tillgängliga för frågor angående tjänsten via telefon 5-9 augusti.
Vi planerar att hålla intervjuer den 19-20 augusti.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Enligt överenskommelse. 

Fackliga företrädare
Saco-S: saco-s@mau.se
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekahrian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!