Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för teknik och samhälle

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap,  medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet. Vår verksamhet och våra moderna lokaler är centralt belägna i Malmö nära centralstationen och Malmö Live.

 

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

 

DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom medieproduktion, datavetenskap, datateknik och informatik. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhälle och näringsliv. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering.

 

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningsprogrammet Data Society Programme: Advancing Digitalisation Studies samt forskningssamarbetet Software Center, där Malmö högskola är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning är inom digitalisering av kollektivtrafik som sker i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

 

För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://mah.se/dvmt

  

Innehåll och  arbetsuppgifter
En universitetsadjunkt bedriver i normalfallet undervisning med kursansvar, arbetar med utbildningsplanering, sköter examination på grundnivå, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, samverkar på ett aktivt sätt med det omgivande samhället samt är i varierande grad delaktig i forskning.

 

Inom ramen för anställningen kommer du i första hand att undervisa på kurserna Introduktion till datavetenskap och Systemutveckling II.

 

Beroende på din profil kan du även komma att undervisa på andra program inom datavetenskap.

  

Behörighet  

Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.

Visat pedagogisk skicklighet

  

Meriterande 

Meriterande för denna anställning är erfarenhet av arbete inom näringslivet relaterat till ämnet datavetenskap.

  

Upplysningar 

Prefekt Bo Peterson bo.peterson@mau.se

Enhetschef Maria Engberg maria.engberg@mau.se

HR-specialist Sara Eriksson sara.eriksson@mau.se

 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Ansökan 
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-06-26

 

Ansökan skall innehålla:

  1. Personligt brev med en kort beskrivning av den sökande
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  4. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
  5. Referenser

Övrigt
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat på 100 % och avser tiden 2019-09-01—2019-12-31.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Fackliga företrädare

OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

SACO: Stefan Gustafsson, stefan.gustafsson@mau.se