Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för hälsa och samhälle
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på fyra platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation samt från 2019 även i Västra hamnen. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institutionen för kriminologi
Vid institutionen för kriminologi ges kandidat och mastersprogram i kriminologi samt fristående kurser upp till 90 hp. Programmen är flervetenskapligt grundade utbildningar som bygger på samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Utbildningarna ger möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället, särskilt inom områden som kommer i kontakt med kriminologiska problem och frågeställningar. Den forskning som bedrivs vid institutionen har en flervetenskaplig ansats med en tydlig empirisk och teoretisk orientering. Några centrala forskningsområden rör ungdomsbrottslighet, brottslighetens geografi, viktimologi, komparativa studier och brottsprevention.

Uppdraget
Som prefekt är du verksamhetsansvarig för utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du företräder arbetsgivaren och har arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar. Du arbetar nära dekan och ingår i fakultetens ledningsgrupp och i uppdraget ingår att utveckla samarbeten över såväl institutions- som fakultetsgränserna. Som prefekt leder, koordinerar och utvecklar du verksamhetens alla delar i dialog med medarbetarna. Du har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att utveckla institutionen kring gemensamma strategier och mål och att utbildning och forskning håller hög kvalité i linje med universitetets Strategi 2022. Din uppgift är också att verka för en bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden där medarbetarnas perspektiv och kompetens tas tillvara och kan utvecklas i en myndighetsutövande och välfungerande organisation. Uppdraget som prefekt är både strategiskt och operativt.

Malmö universitet lägger stor vikt vid ett ledarskap som främjar inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl medarbetare som studenter.

Kvalifikationer
Du är docent eller har motsvarande kompetens och kan visa på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom kriminologi eller annat relevant ämnesområde som ligger i linje med den utbildning och forskning som bedrivs på institutionen. Du har erfarenhet av akademiskt ledarskap, verksamhetssamordning och arbetsledning med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du har även erfarenhet av att samverka med externa aktörer. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.

Det är meriterande om du:

  • Är aktiv inom utbildning och forskning
  • Har erfarenhet av uppbyggande av utbildnings-/forskningsmiljöer
  • Har erfarenhet av uppdrag som studierektor, programansvarig eller motsvarande
  • Har erfarenhet av studentnära samarbete och kvalitetsutveckling av utbildning på grund-, avancerad och/eller forskarnivå

Du är en lyhörd person med integritet som är tydlig, kommunikativ och transparent i ditt ledarskap. Du tar ansvar för din del av organisationen men agerar också utifrån en helhetssyn på fakultets- och universitetsnivå. Du är en engagerad och tillgänglig ledare som värnar om dina medarbetares olika kompetenser. Du är också kvalitetsmedveten och arbetar långsiktigt för en hållbar verksamhet.

Upplysningar
För frågor om uppdragets innehåll kan du kontakta dekan Anders Kottorp, anders.kottorp@mau.se
För allmänna frågor kan du kontakta HR-specialist Hasina Haya, hasina.haya@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Din ansökan består av ett personligt brev och ansökan enligt meritportfölj (se Malmö universitets meritportfölj).
Kompletterande handlingar för en tillsvidareanställning kan komma att efterfrågas i efterhand.

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 30 juni 2019.

Övrigt
Uppdraget som prefekt är på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare i relevant ämne för institutionens verksamhet. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga företrädare
SACO-S Desiree Annvir tel 040-665 70 08 eller Lina Corter 040-665 79 93
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49