Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.

Institution
Vid institutionen för kriminologi ges kandidat och mastersprogram (på engelska) i kriminologi samt fristående kurser upp till 90 hp. Programmen är flervetenskapligt grundade utbildningar som bygger på samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Utbildningarna ger möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället, särskilt inom områden som kommer i kontakt med

kriminologiska problem och frågeställningar. Vid institutionen finns en avdelning för rättsvetenskap, specialiserad mot välfärdsrätt. Ämnet välfärdsrätt innefattar framförallt den del av offentlig rätt där enskilda har stat och kommun som motpart. Socialtjänsten, socialförsäkringen och hälso- och sjukvården är sådana områden. Den forskning som bedrivs vid institutionen har en flervetenskaplig ansats med en tydlig empirisk och teoretisk orientering. Några centrala forskningsområden rör ungdomsbrottslighetens mönster och orsaker, brottslighetens geografiska mönster, utsatthet för brott, riskbedömningar för att predicera och förebygga brott, longitudinella och komparativa studier.

Innehåll och arbetsuppgifter
Amanuensen utgör en länk mellan studenter och kurser/lärare, kurskoordinator samt studieadministrationen och ska ha hög grad av tillgänglighet för studenterna. Tyngdpunkten i arbetet är att stödja studenter och kursansvariga lärare inom våra kurser. I arbetet ingår också att besvara ämnesrelaterade frågor från studenter om kursinnehåll för att underlätta och stödja studenternas lärprocess samt att vara kurs- och programansvariga behjälpliga med administration vid genomförandet av kurserna.

Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå på lärosätet.

Bedömningsgrunder
De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är den sökandes studieprestationer och t.ex. tidigare erfarenhet som amanuens.  Vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan ska innehålla:

  1. Personligt brev med motivering till intresse för anställning som amanuens
  2. CV/Meritförteckning

Kopior på betyg och intyg samt utdrag ut LADOK tar Du med vid en eventuell intervju.

Upplysningar
Närmare information om anställningen lämnas av ämnesansvarig Lotti Ryberg-Welander, lotti.ryberg-welander@mau.se eller
bemanningsansvarig Mikel Matteson, mikael.matteson@mau.se
Allmänna frågor om anställning på Mau besvaras av HR-specialist Hasina Haya, hasina.haya@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 15 juni 2019..

Övrigt
Anställningen omfattar 25 % av heltid och är tidsbegränsad till ett halvår. 
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde 1 aug 2019 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO-S: Ann-Mari Campbell, ann-mari.campbell@mau.se  
Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se
OFR: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se
SEKO: sekocivil1@seko.lu.se

 

Välkommen med din ansökan!