Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution
Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 90 medarbetare och 2000 studenter. Institutionen är organiserad i tre enheter: Enheten för fastighetsvetenskap, Enheten för ledarskap och organisation och företagsekonomi samt Enheten för byggd miljö och miljövetenskap. Inom Urbana studier bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. På institutionen bedrivs forskning som relaterar till olika aspekter av urbanitet och urban utveckling, samt som berör organisatoriska processer och ledarskap. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser. Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets, stadens och organisationers komplexa karaktär. Forskningen har som mål att tillföra ny kunskap som kan bidra till samhällsutvecklingen. Urbana studier har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor.

Institutionen för urbana studier ingår i Fakulteten för kultur och samhälle. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ akademisk miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora och design.

Innehåll och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning i grundläggande ledarskaps- och organisationsteori huvudsakligen på kandidatprogrammen inom Fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsförmedling och fastighetsföretagande samt kandidatprogrammet Transport Management.

Undervisningen kommer att ske huvudsakligen på svenska, men det kan även förekomma undervisning på engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom beteendevetenskap eller företagsekonomi alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 2. Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning
 • Dokumenterad utmärkt förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska

Meriterande för denna anställning är:

 • Examen med inriktning mot arbetsliv, organisation och ledarskap
 • Erfarenhet av undervisning på högskolenivå
 • Dokumenterad erfarenhet av arbetslivserfarenhet inom relevant område

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Cecilia Lindblom, enhetschef Ledarskap, organisation och företagsekonomi (LEO-FEK), ceciia.lindblom@mau.se
Sara Säthersten, HR-specialist sara.sathersten@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-05-23.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Personligt brev
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/141, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress:Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/141.

Övrigt
Anställning en som vikarierande adjunkt är tidsbegränsad under perioden 1 augusti 2019 minst t o m 31 januari 2020, med en omfattning av högst 80%.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde senast 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO, Lena Isaksson, lena.isaksson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Välkommen med din ansökan!