Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Avdelningen för endodonti
Vår verksamhet bedrivs av 19 specialisttandläkare, tandsköterskor, kliniska assistenter och adjunkter. Avdelningen bedriver specialisttandvård, utbildning på grund- forskar- internationell master- och specialistutbildningsnivå inom specialiteten endodonti. Forskning inom endodonti och närliggande ämnen sker i samarbete med nationella och internationella forskare, folktandvårdsorganisationer och privata vårdgivare.

Innehåll och arbetsuppgifter
• undervisning med problembaserad inriktning
• klinisk handledning inom området endodonti
• egen klinisk verksamhet
• medverkan i avdelningens forskningsaktiviteter kan ev. bli aktuellt

Behörighet
Legitimerad tandläkare med klinisk skicklighet. Datorkunskap och administrativ erfarenhet liksom god samarbetsförmåga. Meriterande är intresse och gärna erfarenhet av undervisning, utveckling och forskning.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i avdelningens undervisningsprofil.
Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Docent/avdelningsföreståndare Annika Björkner, tel. 040-665 85 32, annika.bjorkner@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-05-28.

Ansökan skall innehålla:

  1. Styrkt meritförteckning
  2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet, pedagogisk erfarenhet, forskningserfarenhet)
  3. Referenser

Övrigt
Anställningen är ett vikariat omfattande 40 % under perioden 2019-07-01 – 2020-06-30.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2019-07-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmer tore.hallmer@mau.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66         
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel. 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!