Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Om fakulteten
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All utbildning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Avdelningen för oral protetik
Avdelningen för Oral protetik bedriver vård, utbildning och forskning inom specialiteten Oral protetik. Här arbetar specialister i Oral protetik, tandläkare under specialistutbildning, allmäntandläkare, doktorander och internationella tandläkare under masterutbildning.
Vid avdelningen får studenter lära sig utredningsgången och beslutfattandet inför protetisk rehabilitering inkluderande terapiplanering, risk- och prognosbedömning, operativ behandling samt behov av stödbehandling efter utförd rekonstruktionsbehandling. Avdelningen bedriver forskning inom bl.a. implantat, dentala material och processtekniker, och biologiska gränsytor. Forskningen utförs med såväl basbiologiska som kliniska frågeställningar. På kliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- undervisning och klinisk handledning inom området oral protetik

- administrativa uppgifter samt enklare lednings/ansvarsuppdrag inom undervisning

- egen klinisk verksamhet                  

- delta i utvecklings- och kvalitetsarbete

- medverkan i avdelningens forskningsaktivitet

Behörighet
För anställningen krävs:

  • svensk tandläkarlegitimation
  • visad klinisk skicklighet som tandläkare
  • visad pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen gälla. Meriterande är om den sökande har kompetens, klinisk skicklighet och intresse inom oral protetik. Vidare är undervisningserfarenhet, förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning meriterande.

Erfarenhet av följande är särskilt meriterande:

  • undervisning inom utmaningsbaserad pedagogik
  • klinisk undervisning inom ämnet oral protetik
  • egen patientbehandling inom ämnet oral protetik – gärna på specialistklinik
  • erfarenhet av assistent/meriteringstjänst inom ämnet oral protetik
  • erfarenhet av att leda verksamhet

Vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet såsom pedagogisk förmåga liksom förmåga att engagera till en god lärandemiljö.  Vi söker någon som är flexibel och tycker om att arbeta i team samt har sinne för struktur och god planering.
Universitetets utbildningar utvecklar studenternas förutsättningar att leda och agera i olika förändringsprocesser. Medarbetare på Malmö universitet behöver därför ha goda kunskaper i förändringsarbete. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Avdelningsföreståndare/övertandläkare Christel Larsson, tel. 040-6658547
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Din ansökan med meritförteckning, vidimerade betygskopior, referenser och de handlingar du i övrigt vill åberopa ska vara oss tillhanda senast 2019-05-24.

Övrigt
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2019-08-01

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmer tore.hallmer@mau.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66                
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel.040-665 76 49

De regler som tillämpas vid anställning av universitetsadjunkt vid Malmö universitet finns angivna i Malmö universitets anställningsordning. Meriterna kan dokumenteras med hjälp av Malmö universitets meritportfölj. Dokumenten finns på Malmö universitets hemsida där också mer information om universitetet och fakulteten finns att hämta www.mau.se

Välkommen med din ansökan