Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institution
Vid institutionen för vårdvetenskap arbetar vi med utbildning och forskning inom huvudområdet omvårdnad och forskarämnet vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, förlänga liv och främja hälsa och välbefinnande. Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningen vid Institutionen bedrivs inom forskningsområden, såsom fysisk, psykisk, äldres och barn och ungdomars hälsa, promotion och prevention samt inom det pedagogiska området här.

Innehåll och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar planering, undervisning och examination av kurser inom området omvårdnad, teoretisk samt inom verksamhetsförlagd utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 1. sjuksköterska
 2. examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom omvårdnad/vårdvetenskap eller inom annat område som kan prövas relevant för tjänsten
 3. visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • förmåga att självständigt planera och genomföra undervisning samt utveckla kursinnehåll
 • erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle
 • klinisk eller pedagogisk erfarenhet inom verksamhetsområdet somatisk vård, inriktning kirurgisk och/eller medicinsk verksamhet

Meriterande för denna anställning är

 • handledarutbildning vid högskola/universitet
 • erfarenhet av att handleda studenter inom det somatiska verksamhetsområdet

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen.
Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av Prefekt Carin Alm-Roijer, tel 0707333509 eller carin.alm-roijer@mau.se. Allmänna frågor om anställning vid Malmö högskola besvaras av HR-specialist Hasina Haya hasina.haya@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-06-30.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk)
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2019/109, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1 2019/109.

Övrigt
Anställningen är på heltid och tillsvidare.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO-S Ann-Mari Campbell tel. 040-665 74 37
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49

 Välkommen med din ansökan!